(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Świadczenia pieniężne na czas choroby i macierzyństwa - najnowsze zmiany (szkolenie 6h)

Szkolenie z naliczania wynagrodzeń

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnikom umiejętności naliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem różnych składników. Podczas warsztatów poruszone zostaną problemy związane z korygowaniem list płac, nadpłatami i niedopłatami wynagrodzeń, dokonywanie korekty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na pdof, przekroczeniem rocznej granicy podstawy wymiaru składek oraz rozliczeniem zasiłków i innych świadczeń ze stosunku pracy w okresie macierzyństwa i choroby pracownika.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, którzy na co dzień zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Program szkolenia ze świadczeń pieniężnych

1. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa, wysokość, zasady dokumentowania).

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej:

 • okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
 • ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
 • minimalna podstawa świadczeń
 • wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego
 • składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:

 • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu
 • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania
 • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy
 • uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:

 • zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia,
 • szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia,
 • składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia

5. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa.

6. Zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów, studia przypadków, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów

[kkstarratings]

Poznaj wszystkie tematy

Wartość inwestycji (dla 1 uczestnika)

550 PLN
z VAT

Wszystkie korzyści wynikające
z uczestnictwa w szkoleniu

Catering podczas szkolenia (przerwa kawowa, owoce, słodkości),
dwudaniowy obiad w restauracji

Możliwość zmiany terminu
lub zapisania innej osoby
w dowolnym momencie

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia