Szkolenia interpersonalne

Dlaczego warto brać udział w szkoleniach interpersonalnych firmy Witalni?

Niezależenie od wiedzy i umiejętności technicznych, umiejętności miękkie są niezbędne do tego, aby osiągnąć sukces zawodowy, oczywiście definiując sukces jako stan zamierzony, realizowany w przeciągu jakiegoś czasu, który ma prowadzić do określonych celów.

Wypalenie Zawodowe

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?

Jak przywrócić energię?

Poznaj szkolenie

Umiejętności interpersonalne to klucz do sukcesu.

Umiejętności miękkie są niezbędne w interakcjach biznesowych z innymi. Naucz się odczytywać intencje rozmówcy, rozwijają umiejętności komunikacyjne w tym, np. umiejętność skutecznego słuchania, umiejętności prezentacji, czy asertywności w relacjach z innymi.

Umiejętności miękkie mogą przyczynić się do zmiany naszej postawy i zachowania w określonych sytuacjach. Właściwe zarządzanie czasem i rozwiązywanie problemów w odpowiedni sposób, może pomóc w odczuwaniu większej satysfakcji z realizowanych celów. Wzmacniając inteligencję emocjonalną możesz zręczniej radzić sobie z nowymi sytuacjami i być bardziej pewnym siebie.

Szkolenia interpersonalne organizowane przez Witalnych rozwijają różnorodne umiejętności osobiste oraz kompetencje komunikacyjne. Oferujemy programy pomagające, m.in.: zarządzać stresem w pracy, efektywnie zarządzać czasem, organizować pracę, budować autorytet oraz przyjmować asertywną postawę, negocjować i umiejętnie bronić swoich decyzji oraz interesów, skutecznie diagnozować swoje umiejętności oraz postawy. Ponadto, szkolenia interpersonalne pomagają rozwijać świadomość własnej mowy ciała podczas spotkań i wystąpień publicznych, pozwalają opanować emocje w trudnych sytuacjach, komunikować i krytykować w sposób konstruktywny.

Programy szkoleń opracowaliśmy z przeznaczeniem dla  osób zatrudnionych w różnych branżach. W trakcie wykładów oraz treningów posługujemy się realnymi przykładami, które dopełniają się z doświadczeniami słuchaczy, co stanowi praktyczną zaletę naszych szkoleń.