(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rekrutacja i selekcja czyli jak znaleźć, wybrać i zatrzymać najlepszych?

Szkolenie z rekrutacji i selekcji to kompleksowy
warsztat z zakresu POZYSKIWANIA NAJLEPSZYCH pracowników

Kluczowym warunkiem sukcesu w jakiejkolwiek organizacji jest zdolność pozyskania i zatrzymania kompetentnych pracowników. Szkolenie z rekrutacji i selekcji to kompleksowy warsztat, który umożliwi uczestnikom wypracowanie własnych standardów zatrudniania.

Wybór i zatrudnienie niewłaściwych osób to koszty związane z okresem wdrożenia, błędami popełnianymi przez nowych pracowników i ponowną rekrutacją. W zależności o d stanowiska są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ten fakt powinien skłaniać każda osobę odpowiadającą za zespół do tego, aby przeprowadzać procesy rekrutacyjne w oparciu o najwyższej jakości narzędzia, zasady i praktykę.

Jeśli szukasz szkolenia z rekrutacji...

…ponieważ chciałbyś prowadzić rekrutacje w oparciu o sprawdzone narzędzia

… ponieważ chciałbyś wprowadzić nową jakość w Twoich procesach rekrutacyjnych

… ponieważ masz świadomość że błędy rekrutacyjne kosztują wiele

… ponieważ masz wrażenie że rotacja ludzi jest zbyt duża

…ponieważ do tej pory spotkania rekrutacyjne trwały 10 minut

…ponieważ zależy Ci na pozyskaniu najlepszych pracowników dla Twojej organizacji

Zapraszamy na szkolenie dla rekruterów, menedżerów, menedżerów HR!

To szkolenie stacjonarne realizujemy także w formie szkolenia online - Witalni.pl

Tematy poruszane na szkoleniu z rekrutacji i selekcji

Planowanie i przygotowywanie procesu rekrutacji pracowników.

Istotą tej części szkolenia z rekrutacji jest przekazanie rozwiązań umożliwiających zaplanowanie procesu rekrutacji – od zdiagnozowania potrzeb personalnych, zdefiniowania stanowiska pracy po przygotowanie profilu kandydata. W tej części szkolenia uczestnicy nauczą się tego, w jaki sposób tworzyć opis stanowiska oraz profil kandydata krok po kroku.

Pozyskiwanie kandydatów.

Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, który pozwala unikać problemów z niedostateczną liczbą aplikacji. Trener na szkoleniu przekazuje najważniejsze wskazówki z tym związane oraz omawia alternatywne źródła pozyskiwania kandydatów. W ramach tego modułu uczestnik rozwinie umiejętności konstruowania ogłoszenia, aby stało się ono pierwszym i skutecznym narzędziem selekcyjnym. Pozna również metodę bezpośredniego poszukiwania kandydatów, która zakłada identyfikację i docieranie do osób o ściśle określonych kwalifikacjach.

Szczegółowa analiza aplikacji kandydatów.

Na podstawie przykładów i modelów, na szkoleniu „rekrutacja i selekcja” uczestnicy poznają etapy analizy i weryfikacji dokumentów aplikacyjnych kandydatów po to, by z łatwością wyciągali znaczące informacje.

Dobór i zastosowanie odpowiednich metod selekcji kandydatów.

Wiedza pozyskana podczas tego modułu pozwoli uczestnikowi dokonywać trafnych wyborów dostosowanych zarówno do możliwości finansowych firmy, jak i charakteru stanowiska na jakie prowadzony jest nabór pracowników. Wybór miejsc publikacji ogłoszeń o pracę to kluczowy element, który pozwala uniknąć pomyłek oraz problemów z niedostateczną liczbą ogłoszeń. Trener omawia sposoby pozyskiwania, co umożliwia słuchaczom dostosować elementy do własnych działań.

Właściwe przygotowanie oraz przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami.

Rozmowa kwalifikacyjna (interview) jest bez wątpienia najczęściej stosowaną metodą oceny kandydatów do pracy. Po zrealizowaniu modułu uczestnicy będą w stanie samodzielnie przygotować zestaw pytań zorientowanych na poszukiwane kompetencje. Dowiedzą się również, jak organizacyjnie zaplanować rozmowy kwalifikacyjne.

Umiejętność zadawania pytań.

Istotą tego zagadnienia jest uświadomienie uczestnikom, że ważne jest nie tylko to, o co chcemy zapytać potencjalnego kandydata, ale również – forma i sposób w jaki to zrobimy. Świadomość tego jakie pytania zadawać, jak je zadawać i dlaczego, pozwala trafnie rozpoznawać i oceniać kandydatów.

Odczytywanie sygnałów mowy ciała

Komunikacja to nie tylko to, co widzimy, ale także szereg niewerbalnych sygnałów – znajomość technik rozpoznawania postaw wynikających z mowy ciała pozwala dowiedzieć się więcej na temat osoby, z którą mamy przyjemność rozmawiać.

Właściwa ocena kandydatów na podstawie dokumentów aplikacyjnych i wywiadu rekrutacyjnego.

Zebranie danych na temat kandydatów kończy pewien etap. Następnie te informacje trzeba zweryfikować i klasyfikować. Znajomość narzędzi ocen i weryfikacji, umożliwi odpowiednią selekcję kandydatów.

Błędy popełniane w procesie rekrutacji.

Pomyłki zdarzają się wszystkim, jednak w przypadku procesu rekrutacji – mają one kluczowe znaczenie. Błędy poznawcze czy niewłaściwe „odczytanie” kandydata, mogą skutkować podjęciem niewłaściwej decyzji, a tym samym narażeniem organizacji na koszty: wynagrodzeń, świadczeń socjalnych, przeszkolenia, utraconego czasu, wydajności innych pracowników. Znajomość i wiedza na temat najczęściej popełnianych błędów – pozwala ich unikać w przyszłości.

Wdrożenie i adaptacja nowego pracownika w firmie.

Decyzja o zatrudnieniu, nie oznacza jeszcze końca procesu rekrutacji. Jego ostatnim etapem, jest wdrożenie i adaptacja. W tym module szkolenia dla rekruterów, uczestnicy poznają uniwersalne techniki, które pomogą wdrożyć nową osobę niezależnie od jej funkcji i stanowiska pracy.

Poznaj wszystkie tematy

Korzyści z udziału w szkoleniu z rekrutacji

Na szkoleniu dla rekruterów otrzymasz gotowe do zastosowania wzory i przykłady materiałów w organizacji w jakiej pracujesz.
Dowiesz się jak minimalizować ryzyko związane z wyborem i zatrudnieniem niewłaściwej osoby - ograniczysz przez to ewentualne koszty, jakie mogłaby ponieść cała firma.
Wiedza uzyskana na szkoleniu z rekrutacji, pozowali Ci na dokładniejszą analizę nadsyłanych aplikacji, co już w pierwszym etapie procesu ograniczy koszty związane z czasem zainwestowanym w spotkania.
Rozwiniesz w sobie umiejętności samodzielnego przygotowania oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji - dzięki temu, staniesz się kompetentną osobą do wykonywania tego typu procesów w firmie.
Umiejętności związane z zdawaniem pytań, umożliwią Ci dokładniej weryfikować kandydatów. W rezultacie - zwiększysz szanse na znalezienie osoby z odpowiednimi predyspozycjami.
Dzięki technikom omawianym na szkoleniu z rekrutacji i selekcji pracowników, będziesz skuteczniej przeprowadzał rozmowy kwalifikacyjne oraz unikniesz najczęstszych błędów w procesie rekrutacji.

CO OTRZYMASZ INWESTUJĄC W SZKOLENIE Z SELEKCJI I REKRUTACJI?

CO OTRZYMASZ W TRAKCIE SZKOLENIA DLA REKRUTERÓW?

 • Możliwość wchodzenia w interakcję z trenerem prowadzącym i swobodnego zadawania pytań!
 • Komplet opracowanych materiałów szkoleniowych
 • Program szkoleniowy opracowany zgodnie ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)
 • Dwudaniowy posiłek z deserem oraz napojami oraz nieograniczony poczęstunek i serwis kawowy.

CO OTRZYMASZ PO SZKOLENIU?

 • Imienny Certyfikat potwiedzający udział w szkoleniu, który wręczy Ci Trener prowadzący zajęcia
 • Bezpłatne wsparcie doradcze trenera do 6 miesięcy po szkoleniu
 • Po ukończonym kursie menedżerskim trener prześle drogą mailową m.in. bibliografie i dodatkowe edukacyjne
 • Specjalne okazje promocyjne – dostępne jedynie dla Klientów Witalnych

 • Szkolenie wpisane do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością dofinansowania

 • Szkolenie zgodne ze Standardem Usług Szkoleniowych 2.0 (SUS 2.0)

 • Trener prowadzący z potwierdzonymi kompetencjami

1290 PLN
z VAT
Rabat 300 pln
 • Zapis do 60 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1490 PLN
z VAT
Rabat 100 pln
 • Zapis do 30 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu
1590 PLN
z VAT
 • Zapis w dowolnym momencie, najdalej do 7 dni przed datą szkolenia
 • Możliwość zmiany terminu lub zapisania innej osoby w dowolnym momencie
 • Wszystkie korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

POZNAJ NASZE REFERENCJE PISEMNE

„Uczestniczyłam w krótkim indywidualnym szkoleniu dla menedżerów prowadzonym przez Panią Małgorzatę Wojciechowską z firmy Witalni z Wrocławia. Pani Małgorzata jest wyśmienitym szkoleniowcem, trenerem i ekspertem w dziedzinie zarządzania ludźmi, wykazała się ogromną wiedzą merytoryczną popartą wieloma przykładami z życia i doświadczeniem. Za sprawą Pani Małgorzaty, profesjonalnie przygotowanej na każde spotkanie / sesję, nie tylko pod względem tematyki szkolenia dopasowanym do indywidualnych potrzeb, ale także pod względem dydaktycznym, mogłam poszerzyć posiadaną wiedzę, ale także dowiedzieć się o wielu nowych technikach i sposobach budowania relacji biznesowych oraz zgłębić wiedzę o sobie samym. (…)”

Marta Miller | DS Smith Polska sp. z o.o.

W okresie 2012 – wrzesień 2015 firma Witalni przeprowadziła dla Vetrex Sp. z o.o. szereg procesów rekrutacyjnych na różne stanowiska. Profesjonalne podejście i zaangażowanie firmy Witalni pozwoliło w krótkim okresie od złożenia zleceń na pozyskanie wartościowych pracowników. Wiedza i doświadczenie firmy Witalni imponuje, co korzystnie wpływa na sprawny przebieg procesów. Potencjalny kontrahent firmy Witalni może liczyć na bardzo wysoki standard współpracy.

Krzysztof Michalak | Vetrex sp. z o.o.

POZNAJ OPINIE INNYCH UCZESTNIKÓW

Szkolenie z rekrutacji i selekcji pod względem merytorycznym i praktycznym profesjonalnie przygotowane. Wiedza zdobyta i z pewnością zostanie wykorzystana przeze mnie na zajmowanym stanowisku. Dziękuje.

Szkolenie z rekrutacji i selekcji pod względem merytorycznym i praktycznym profesjonalnie przygotowane. Wiedza zdobyta i z pewnością zostanie wykorzystana przeze mnie na zajmowanym stanowisku. Dziękuje.

Urszula Sikorska
Torf Corporation

Szkolenie bardzo uporządkowało moją wiedzę nt procesu rekrutacji. Nie miałam świadomości, że proces rekrutacji jest tak skomplikowany i jak bardzo należy się do niego przygotować. (...)

Szkolenie bardzo uporządkowało moją wiedzę nt procesu rekrutacji. Nie miałam świadomości, że proces rekrutacji jest tak skomplikowany i jak bardzo należy się do niego przygotować. Zaprojektowanie go ma ogromne znaczenie i szkolenie pokazało mi jak to zrobić. Na pewno skorzystam z tej wiedzy.

Joanna Włodarczyk

Trener wykazał się bardzo fachową wiedzą, która została przekazana w jasny i zrozumiały sposób. P. Małgosia to osoba bardzo sympatyczna, miała. Prowadzone przez nią (...)

Trener wykazał się bardzo fachową wiedzą, która została przekazana w jasny i zrozumiały sposób. P. Małgosia to osoba bardzo sympatyczna, miała. Prowadzone przez nią szkolenie było miłe, a czas spędzony to była czysta przyjemność. Dziękuje. Mam nadzieję że to początek współpracy ;)

Dorota Lurka
manager polityki personalnej | Torf Corporation

Zobacz zdjęcia ze szkolenia, które prowadziła Małgorzata

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

 

Sprawdź wybrane pytania związane ze szkoleniem na temat rekrutacji!

Dlaczego warto wziąc udział w szkoleniu z rekrutacji i selekcji?

Podczas zajęć poznasz metody i techniki i dowiesz się czym tak naprawdę jest efektywna rekrutacja. Szkolenie dodatkowo umożliwi zaprojektowanie procesów rekrutacji dopasowanych do określonych stanowisk w Twojej firmie i branży.

Po co mi szkolenie z rekrutacji? Rekrutacja pracowników to przecież prosty proces – wystarczy znaleźć odpowiednią osobę, wydrukować umowę o pracę, zebrać od kandydata dokumenty, badania, szkolenia – i do pracy!

Nic bardziej mylnego! W zależności od stawowiska cały proces, należy odpowiednio zaplanować i przygotować. W powyższym przykładzie, istnieje wysokie ryzyko popełnienia błędu lub zatrudnienia niewłaściej osoby, która będzie pracowała krótko lub małoefektywnie. Aby tego uniknać, warto zastanowić się aby przeprowadzić rekrutacje jak najlepiej.

Jak szkolenie pomoże mi w pracy?

Dodatkową wartością szkolenia są sprawdzone wzorce dokumentów i testów, które otrzymasz podczas szkolenia. Po szkoleniu, łatwiej wdrożysz zdobytą wiedzę w życie.

Dodatkowe materiały

SOCIAL MEDIA W REKRUTACJI. 97% rekruterów wykorzystuje social media w poszukiwaniu pracowników! Przeczytaj nasz artykuł!

Przeczytaj artykuł

UZYSKAJ NA TO SZKOLENIE DOFINANSOWANIE W WYSOKOŚCI NAWET DO 80%. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE.

Dofinansowanie szkoleń

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się!

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE?
WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia