(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia Kadry i Płace

Poznaj specjalistyczne szkolenia dla kadrowych, służb kadrowo-księgowych, specjalistów działów płacowych, a także pracodawców.

Kursy i szkolenia kadrowe prowadzą wykładowcy akademiccy z wieloletnim doświadczeniem praktycznym, a także pracownicy jednej z państwowych instytucji kontrolnych. Szkolenia realizujemy zarówno w formie otwartej w wybranych miastach Polski, jak i na zlecenie zamawiającego, w formie zamkniętej.

Szkolenia kadrowo-płacowe to niezbędna wiedza w zakresie zatrudniania pracowników, wynagrodzenia za pracę, dokumentacji związanej z pracą, świadczeń socjalnych, składek na zus!

Biorąc udział w kursach z zakresu kadr i płac, uczestnicy mogą uzyskać wiedzę na temat przepisów prawa w zakresie m.in. zatrudniania cudzoziemców; wykorzystania elastycznych form zatrudnienia; różnych form kontroli pracownika w miejscu pracy; prawidłowego naliczania różnych składników wynagrodzenia oraz zasiłków, a także dokonywania właściwych potrąceń z wynagrodzenia.

Oferujemy kursy kadrowe, które umożliwiają uczestnikom zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi prowadzenia dokumentacji pracowniczej i prawidłowym sposobem prowadzenia akt osobowych, w tym dokumentacji w zakresie urlopów i nieobecności pracownika, czy np. zasad przydziału odzieży i obuwia roboczego.

Wybierz szkolenia z kadr i płac obejmujące najnowsze przepisy prawa!

Szkolenia i kursy które realizujemy, zawsze zawierają najnowsze zmiany w zakresie przepisów prawa, podatków czy ochrony danych osobowych, a osoby prowadzące to doświadczeni pracownicy służb kadrowo-księgowych, a także wykładowcy akademiccy w zakresie kadr i płac.
[kkstarratings]