Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych szkolenie (6 godz.)

Powiedz nam kiedy chciałbyś wziąć udział w szkoleniu Formularz kontatkowy

Szkolenie na temat tworzenia regulaminu i zarządzania ZFŚS

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy. Podczas szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami i dobrą praktyką tworzenia i zarządzania Funduszem oraz gospodarowania środkami ZFŚS na tle polskich przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przedmiotem szkolenia jest także treść oraz technika tworzenia regulaminów ZFŚS, oraz tryb i forma wprowadzania zmian w wewnątrzzakładowych uregulowaniach prawa pracy dla potrzeb konkretnego pracodawcy.

Uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących. Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie wiedzieć w szczególności jak Zgodnie z przepisami utworzyć w firmie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Prawidłowo wydatkować zgromadzone środki, Przygotować Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz uzgodnić jego treść z działającymi u pracodawcy związkami zawodowymi lub przedstawicielem pracowników.

Kto może skorzystać ze szkolenia?

 • Pracodawcy

 • Służby kadrowo-księgowe

 • Specjaliści HR

Program szkolenia

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • zasady tworzenia (obligatoryjnie lub fakultatywne)
 • warunki odstąpienia od tworzenia ZFŚS

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a wypłata świadczenia urlopowego

 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego bądź odstąpienia od jego wypłacania

3. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS

 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu
 • obniżenie, podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu
 • korekta rocznego odpisu
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 • prawa i obowiązki w przypadku przejścia całości lub części zakładu na innego pracodawcę

4. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 • osoby na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich
 • byli pracownicy – emeryci, renciści
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

5. Rozdział środków – kryteria

 • sytuacja życiowa, rodzinna i materialna osoby uprawnionej do korzystania z funduszu

6. Sposoby dokumentowania sytuacji materialno-bytowej a ustawa o ochronie danych osobowych

 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 • zeznanie PIT a wysokość świadczenia z ZFŚS – prawo czy obowiązek
 • wpływ programu 500+ na sytuację materialną pracownika i wysokość świadczenia z ZFŚS

7. Komisja socjalna

 • zasady tworzenia komisji socjalnych
 • skład komisji
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

8. Ustawowy zakres działalności socjalnej:

 • finansowanie działalności socjalnej
 • dofinansowanie do rożnych form wypoczynku
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • zapomogi
 • bon towarowy jako świadczenie dla pracowników

9. Zasady naliczania odpisu na ZFŚS

 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 • wysokość odpisów w 2018 roku
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS

10. Procedura wydania, treść i wprowadzania zmian do regulaminu ZFŚS

 • obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników

11. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS

 • Stanowiska urzędowe
 • potrącenia ze świadczeń socjalnych przyznawanych z ZFŚS a regulacje Kodeksu pracy
 • Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie zasad tworzenia ZFŚS i dysponowania jego środkami

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu z wykorzystaniem multimedialnych prezentacji. Podczas szkolenia stosowane są następujące techniki: praktyczne rozwiązywanie konkretnych przykładów – case study, odpowiedzi na pytania oraz analiza zgłaszanych problemów.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
5 (100%) 2 votes


Czytaj więcej

Na szkolenie zaprasza

Sebastian Starnawski

Wartość
inwestycji

Szkolenie dostępne już od 495,00 zł netto

Zapisz się na szkolenie m.in 2 os. i zyskaj rabat w wysokości 10%

*rabat zostanie uznany podczas zapisu

550 PLN
Wydrkuj formularz

Korzyści

Komplet profesjonalnych materiałów i opracowań szkoleniowych

Imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Produkt szkoleniowy wysokiej jakości co potwierdzają opinie naszych Klientów

Dwudaniowy obiad oraz serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

2 dni szkoleniowe, które składają się z 15h aktywnego treningu umiejętności sprzedażowych oraz wykładu

Obiekty o wysokim standardzie w pełni przystosowane do potrzeb uczestników

Komfortowe warunki szkoleniowe dzięki małym grupom uczestników

Zorganizuj te szkolenie w swojej firmie.

Przygotujemy dla Ciebie ofertę dedykowaną

Znasz kogoś kto mógłby dowiedzieć się nowych rzeczy na szkoleniu?

Podziel się:

Uzyskaj na to szkolenie dofinansowanie w wysokości nawet do 80%.

Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na to szkolenie ze środków UE

PRZEJDŹ DO STRONY Z INFORMATOREM