(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Jak budować pozytywne Employee Experience?

Employee Experience polega na interakcji pracownika z firmą. Budowanie tego doświadczenia powinno obejmować wszystkie obszary organizacji- od rekuratcji, po motywowanie pracowników, rozwój pracowników, aż do odejścia z organizacji. Praktycznie każde działanie w organizacji wpływa na kreowanie u pracownika Employee Experience. Głównym celem tych działań jest to, aby pracownik był (w pewnym sesnie) „fanem” organizacji w której pracuje. Świetnie, jeśli będzie zadowolony, że może pracować właśnie dla takiej wspaniałej firmy. Budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników jest bardzo ważne, ponieważ to swego rodzaju ambasadorzy naszej firmy i to oni będą wpływali na klientów oraz na ich percepcje dotyczącą naszej organizacji.

Dlaczego tworzenie Employee Experience jest ważne dla organizacji?

Pracownik, który utożsamia się z firmą i jest zadowolony z tego co organizacja ma mu do zaoferowania, to korzyści dla całej struktury. Dzięki zadowoleniu z pracy obniża się poziom rotacji w firmie, co powoduje oszczędności związane z rekrutacją czy szkoleniem i wdrażaniem nowych pracowników. Pozytywne doświadczenia związane z organizacją wpływają też bezpośrednio na pracę i atmosferę wśród współpracowników. Pracownicy osiągają lepsze wyniki, ich praca jest bardziej efektywna i wydajna. Pracownicy są zmotywowani wewnętrznie poprzez cel i misję firmy, z którą się utożsamiają i dążą do niej. Opłaca się inwestować w Employee Experience, a idealnym tego przykładem są najbardziej rozwinięte organizacje, które kładą ogromny nacisk na kreowanie pozytywnych relacji pracownik-firma.

Poznaj kilka praktycznych zasad tworzenia pozytywnego Employee Experience!

Zadbaj o profesjonalną rekrutacje – szanuj potencjalnych pracowników.

Szanuj kandydatów

Pierwszym aspektem, w którym możemy zacząć kreować Employee Experience jest proces rekrutacji. To pierwszy kontakt potencjalnego pracownika z firmą, więc przebieg tego wydarzenia znacząco wpłynie na postrzeganie naszej organizacji przez pracownika. Jeśli chodzi o skuteczną rekrutacje, która nie zniechęci potencjalnego kandydata to najważniejszą rzeczą jest udzielenie feedbacku. Nawet jeśli nie możemy w danej chwili zatrudnić kandydata, to powinniśmy sprawić, aby nie był rozczarowany przebiegiem rekrutacji. Feedback pokazuje nasze zaangażowanie i szacunek wobec osoby rekrutowanej. Podczas procesu rekrutacji, potencjalny kandydat może zobaczyć jak funkcjonuje organizacja, jaka jest jej kultura. Dużą rolę może odgrywać zaangażowanie i energia oraz pozytywne nastawienie rekrutera.

W budowaniu Employee Experience chodzi o to, żeby pracownik chciał u nas pracować. Sytuacja, w której rekruter jest negatywnie nastawiony, pozbawiony energii i daje poznać po sobie, że to co robi jest niezgodne z jego wolą może wzbudzić u kandydata negatywne emocje, które przełożą się na późniejszą opinię o naszej organizacji. Podczas udanej rozmowy rekrutacyjnej, zainteresowany pracą w naszej organizacji powinien usłyszeć informacje o kulturze organizacji, czyli o celach, misji ale także o sposobach komunikacji, atmosferze i hierarchii. Im więcej informacji uzyska rekrutowany, tym bardziej rozwiejemy jego wątpliwości i szanse wzbudzenia u niego pozytywnych emocji dotyczących naszej organizacji wzrosną. Na samym wstępie warto podkreślić innowacyjność naszej organizacji, dostęp do know-how, rozwiązań wewnątrz organizacji, czy sposobów wymiany wiedzy między pracownikami.

W przypadku pierwszego punktu kontaktu kandydata z organizacją (jakim zwykle jest właśnie rekrutacja) warto również zadbać o badanie satysfakcji kandydata z procesu rekrutacyjnego – tzw. Candidate Experience – zachęcamy do zapoznania się z naszym odrębnym artykułem na ten temat.

Buduj Employee Experience od pierwszych chwil pracownika w organizacji.

Pierwsze chwile

Po udanej rekrutacji należy wdrożyć pracownika w jego zadania i obowiązki. Aby pracownik czuł się komfortowo i przeszedł ten trudny okres bez zbędnych obaw i niepewności można wykorzystać system mentoringu. Doświadczony pracownik zajmie się wprowadzeniem tego nowego, będzie udzielał mu porad i weryfikował jego działania. Do tego procesu można wykorzystać nowoczesne rozwiązania, którymi wyróżnia się nasza organizacja. Nowy pracownik może szkolić się poprzez np. e-learningi lub z webinarów. Poprzez wewnętrzny komunikator może zadawać pytania lub kontaktować się w razie problemów z przełożonymi.

Ważną rzeczą jest zachowanie spójności między tym co kandydat usłyszał na początku, a tym co widzi podczas wprowadzania go w codzienne życie firmy. Cele i misja firmy muszą być wyraźnie widoczne i wpływać na motywację wewnętrzną pracownika. Kontynuując temat motywacji, warto już na tym etapie zastanowić się nad formami motywacyjnymi, które zostaną użyte wobec pracownika. Według piramidy potrzeb Maslowa, oprócz zagwarantowania elementarnych potrzeb takich jak potrzeby fizjologiczne, czy potrzeby bezpieczeństwa trzeba zagwarantować naszemu pracownikowi możliwość spełnienia pozostałych potrzeb, jakimi są potrzeba przynależności, potrzeba uznania i samorealizacji.

Potrzeba przynależności zaczyna być realizowana już podczas przyjęcia do organizacji, jednak spełnienie potrzeby uznania wymaga czasu i zaangażowania, a od organizacji wymaga stworzenia obszaru, w którym pracownik może się rozwijać i osiągać sukcesy. Nawiązując do teorii Maslowa, osoby, które osiągną najwyższy poziom piramidy będą stanowiły solidny fundament organizacji. Warto również na tym etapie przeprowadzić badanie potrzeb poszczególnych pracowników, ponieważ każdą osobe motywuje coś innego i dobra komunikacja powinna być kluczem do porozumienia między stronami.

Zadbaj o wysokiej jakości przestrzeń do pracy i spotkań.

Przestrzeń do pracy

Otoczenie w którym pracownik spędza sporą część swojego czasu również wpływa na Employee Experience. Do otoczenia nie tylko zaliczamy ludzi, z którymi pracownik współpracuje, ale również sam budynek czy teren dookoła niego. Z dużym entuzjazmem spotyka się pomysł na zagospodarowanie otoczenia przez największe firmy takie jak Google, czy Apple. Firmy te, zwykle łączą miejsce pracy z miejscem relaksu i rozrywki. Zieleń dookoła biura, czy pomieszczenia do jogi, siłownia albo pokój gier korzystnie wpływają na doświadczenia pracownika. Zapewnienie zróżnicowanych form spędzania wolnego czasu i zróżnicowanych form relaksu wpływa na wydajność i kreatywność pracowników. Dodatkowo, może zmienić ich podejście do chodzenia do pracy, a odpowiednie otoczenie pomaga w radzeniu sobie ze stresem.

Daj ludziom więcej swobody w podejmowaniu decyzji.

Więcej swobody wolność

Na Employee Experience korzystnie może wpłynąć wprowadzenie elastycznych godzin pracy i umożliwienie (jeśli są na to warunki) – pracy zdalnej. Badania wykazały, że u niektórych osób możliwość wyboru ilości godzin i przedziału czasowego pracy korzystnie wpływa na efektywność i zadowolenie z pracy. Zapewnienie większej ilości samokontroli pracownikom korzystnie wpływa na ich decyzje.

Zwalniaj w taki sposób, aby móc się kiedyś przywitać.

Uścisk dłoni

Warto również pamiętać o Employee Experience nawet w momencie, kiedy rezygnujemy ze współpracy z danym pracownikiem. Zrozumiały feedback i uzasadnienie decyzji w jasny i otwarty sposób powinno zostać odbierane pozytywniej niż przekazanie decyzji o zwolnieniu z zaskoczenia.

Stwórz własny Employee Experience, tak aby był marką samą w sobie.

Podsumowując, Employee Experience pozwala zastosować obszerny zakres wiedzy, a jedynym ogarniczeniem może być nasza własna kreatywność. Wzbudzanie pozytywnych emocji u pracownika przekłada się na jego zwiększone zaangażowanie w budowaniu organizacji i wywołuje u niego wewnętrzne poczucie celu i misji wobec firmy. W tworzeniu pozytywnego odbioru naszej organizacji przez pracowników można stosować wiedzę psychologiczną z wielu dziedzin, a dostępnych możliwości jest nieograniczona ilość.

Employee Experience w Polsce to nowość. W dzisiejszych czasach, kreowanie pozytywnych doświadczeń wśród pracowników, to gwarancja, że firma będzie wyróżniała się na rynku pracy, a kandydaci będą wybierali właśnie naszą organizacje. Jest to również szansa na to, że doświadczeni pracownicy będą zmotywowani i na dłużej pozostaną z nami.


Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.