(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Pierwszy audyt nadzoru nad certyfikacją SUS 2.0 już za nami!

Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 – Certyfikat

Z powodzeniem przeszliśmy sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w Standardzie Usług Szkoleniowo-Rozwojowych (SUS 2.0). Co to oznacza? Na kolejny rok otrzymaliśmy certyfikat wydany przez firmę DEKRA, który świadczy o potwierdzeniu przez niezależnych ekspertów, że nasz system zarządzania jest zgodny ze Standardem Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 i tym samym potwierdza to o profesjonalności świadczonych przez nas usług.

Czego dotyczyło badanie?

Audyt przeprowadzony przez niezależnych ekspertów z firmy DEKRA, dotyczył czterech kryteriów oceny:

  • Zarządzanie firmą
  • Sposób świadczenia usług szkoleniowo-rozwojowych
  • Kompetencje kadr (w tym naszych trenerów i doradców)
  • Organizacja i logistyka usług

Jakie korzyści wynikają z posiadania certyfikatu SUS 2.0?

Posiadanie takiego certyfikatu oznacza również, że spełniamy wytyczne Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS), a nasze szkolenia pozostają wpisane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – serwis administruje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dla której dokument ten stanowi uprawnienie, dzięki któremu nasza firma nadal świadczy usługi szkoleniowe z dofinansowaniem.

 

Jesteś zainteresowana/ny dofinansowaniem na nasze szkolenia? Dowiedz się więcej na ten temat w zakładce dofinansowanie szkoleń.