(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Regulamin newslettera Witalnych

informations

Dlaczego newsletter?

Naszą motywacją jest bycie w bliskim kontakcie z naszymi klientami, dlatego zgodnie z poszanowaniem Państwa czasu chcemy zaoferować możliwość bycia na bieżąco z naszą ofertą w przyswajalnej i wygodnej formie. Dziękujemy za Państwa zainteresowanie i do zobaczenia już wkrótce.
  1. Korzystanie z newslettera Witalnych odbywa się przy akceptacji warunków niniejszego regulaminu. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami zawsze przysługuje Państwu możliwość wypisania się z newslettera.
  2. Newsletter Witalnych świadczony jest przez firmę Witalni Katarzyna Sergiel z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 46A, lok.8, występująca również pod nazwą Witalni.
  3. Zapisanie się do newslettera jest równoznaczne ze zgodą na otrzymywanie treści mailingowych od firmy Witalni. Treści mogą zawierać aktualne informacje o działalności firmy, interesujące materiały, zapytania, informacje ogólne, oferty promocyjne oraz handlowe w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Udział w newletterze jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez przez firmę Witalni.
  5. Wypisanie się z newlettera możliwe jest poprzez skorzystanie z linka, który dostępny jest w stopce każdej otrzymanej przez Państwa wiadomości w ramach newslettera. Wypisanie się następuje natychmiastowo. Ponowny zapis do newslettera dostępny jest w boksie newslettera umieszczonego na stronie głównej witalni.pl/ lub w pasku bocznym.
  6. Firma Witalni zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, nie udostępnia ani też nie sprzedaje bazy adresów e-mail. Prosimy pamiętać – że podawane dane osobowe są chronione zgodnie z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych firmy Witalni.
  7. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne i dobrowolne.
  8. Firma Witalni zachowuje pełne prawo do zmian postanowień regulaminu o czym zawsze poinformuje Państwa drogą mailową.

Jeżeli mieliby Państwo pytania dotyczące treści zawartych w wiadomościach mailowych lub kwestii prawnych regulaminu, prosimy o kontakt poprzez tę zakładkę (klik)