(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Regulamin zamówień

zasady promocji i płatności

Nominalna inwestycja jest wartością netto.

  1. W przypadku przesłania zgłoszenie na szkolenie odpowiednio:

 60 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia 300 PLN netto/os

 30 dni przed terminem szkolenia 100 PLN netto/os

Promocja będzie trwać od 23 maja 2016 roku do odwołania. Dotyczy każdej zgłoszonej osoby na szkolenie.

2.Harmonogram szkoleń, których dotyczy promocja dostępny jest pod adresem witalni.pl/terminarz

3.Warunkiem skorzystania z promocji jest przesłanie zgłoszenia na szkolenie  poprzez stronę internetową lub drogą elektroniczną na adres biuro@witalni.pl/, faksem pod nr telefonu  71 757 52 19, a następnie opłacenie faktury pro forma w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

4.Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

5.Po otrzymaniu wypełnionego zamówienia firma WITALNI prześle drogą e-mail fakturę pro forma oraz potwierdzenie rezerwacji miejsc (w przypadku braku odpowiedzi z naszej strony w ciągu 24h – prosimy o kontakt telefoniczny

  1. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni po otrzymaniu faktury pro forma na konto firmy
    WITALNI Katarzyna Sergiel:

    ING BANK ŚLĄSKI  nr: 88 1050 1908 1000 0022 6181 9441

7.Po zaksięgowaniu wpłaty firma WITALNI Katarzyna Sergiel wystawi fakturę VAT, którą następnie prześle listem poleconym.

  1. Jeżeli z przyczyn losowych uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu to przesłanie formularza nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami finansowymi, pod warunkiem, że poinformuje o tym firmę WITALNI do 14 dnia przed datą szkolenia.
  1. W przypadku rezygnacji w okresie trzech dni przed datą szkolenia uczestnik otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty w wysokości 80% wartości lub zostaje zapisany na inny, wybrany termin.