(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Rozpoczynamy współpracę

wspolpraca_wkb

 

Witalni przeszkolą kadrę zarządzającą firm Wschodniego Klastra Budowlanego

Tym razem będziemy mieli przyjemność rozwijać umiejętności kadry zarządzającej Wschodniego Klastra Budowlanego, będącego Klastrem Kluczowym. Jest to zrzeszenie ponad 100 przedsiębiorstw działających w branży budowlanej, których siedziby zlokalizowane są na terenie całego kraju. Ponadto, działalność Klastra wspierana jest przez uczelnie i instytucje otoczenia biznesu, które dzięki działaniom B+R, pomagają firmom w rozwoju ich potencjału innowacyjnego oraz osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Członkami Klastra są między innymi takie firmy jak: Unibep, Budrem, Kombinat Budowlany, Ekosystem, Palisander, Ferrox, Unicell Polska, System KAN-therm, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Białostocki, Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, czy też Polski Instytut Innowacji
i Transferu Technologii.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.budowlanyklaster.pl

Powiedz – zapomną
Pokaż – może zapamiętają
Daj przeżyć – pamiętać będą na całe życie

Tymi zasadami kierujemy się zawsze przygotowując nasze szkolenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

-->