(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Budowanie pewności siebie

Pewność siebie jest bardzo istotną cechą, która ma wpływ na każdą dziedzinę życia. Brak pewności siebie oznacza pogorszenie funkcjonowania w sferze towarzyskiej, prywatnej, zawodowej. Jako cechę, można ją wykształcić dzięki pracy nad sobą i samoobserwacji.

Zobacz najnowsze szkolenie online z budowania pewności siebie

Skąd bierze się w nas brak pewności siebie?

Brak pewności siebie

  • Myślimy o sobie w sposób negatywny, jesteśmy samokrytyczni
  • Mamy tendencję do ruminacji, czyli natrętnych myśli o przeszłych, nieprzyjemnych wydarzeniach powracających i pojawiających się zbyt często
  • Brak nam wiary we własne siły, w to, że coś nam się uda
  • Jesteśmy pesymistycznie nastawieni i oczekujemy najgorszego scenariusza sytuacji, który prowadzi do samospełniającej się przepowiedni (czyli do realizacji negatywnego scenariusza wydarzeń)
  • Mamy kompleksy na temat swojego wyglądu lub charakteru
  • Mniej spotykamy się z innymi ludźmi, unikamy spotkań towarzyskich
  • Towarzyszy nam wstyd przed innymi, nieuzasadniony strach przed niepowodzeniem
  • Mamy wrażenie że nie posiadamy wystarczających kompetencji, byciem niewystarczająco dobrym.

Pamiętajmy, że każdy ma od czasu do czasu powyższe myśli, jednak stają się one destruktywne, kiedy zaczynają mieć bezpośredni wpływ na nasze życie i utrudniają normalne funkcjonowanie oraz zauważalnie przeszkadzają w codziennym życiu. Niekiedy przewlekły brak pewności siebie jest tak dotkliwy i niszczycielski, że ma udział – obok szeregu innych czynników – w tworzeniu się w zaburzeń, które z kolei mogą przekształcić się w choroby psychiczne, np. depresję, zaburzenia odżywiania, nerwice.

Co wpływa na pewność siebie?

Pewność siebie czynniki

Warto mieć świadomość, że pewność siebie nie oznacza tylko poczucia własnej wartości. Budowanie pewności siebie to proces w trakcie którego trzeba zadbać również o znajomość swojej tożsamości, tego, kim się jest, czyli samoświadomość. Oba te czynniki łączą się, tworząc wiarę we własne siły i wzmacniając poczucie bezpieczeństwa.

Co w dużym stopniu wpływa na pewność siebie? Nasze postrzeganie siebie, czyli samoocena; myśli o samym sobie; informacje zwrotne otrzymywane na nasz temat z otoczenia; relacje z najbliższymi: partnerami, przyjaciółmi, współpracownikami; doświadczenia wyniesione z domu: to, jak nas traktowano oraz jakiej jakości były stosunki z rodzicami i rodzeństwem; relacje i informacje z otoczenia otrzymywane w wieku nastoletnim; przebyte doświadczenia życiowe, doświadczone traumy; wygląd zewnętrzny; pełniona rola społeczna i status społeczny; kontekst kulturowy. Każdy z wymienionych czynników będzie dla poszczególnej osoby indywidualny i będzie miał słabszy lub silniejszy wpływ.

Prawdziwa pewność siebie to również czerpanie poczucia własnej wartości ze środka – swojego wnętrza, a nie z zewnątrz (otoczenia, opinii innych ludzi). Zdanie innych jest zmienne, dlatego my jako osoba nie powinniśmy od niego zależeć, lecz czerpać z własnych źródeł.

W jaki sposób budować pewność siebie? – 6 praktycznych sposobów.

Budowanie pewności siebie

1. Poznaj siebie, swoje zasoby i zastanów się co lubisz robić najbardziej.

Staraj się lepiej poznać swoje zalety, wady, cechy osobowości. Pogłębienie samoświadomości to pierwszy krok, otwierający drogę do dalszej pracy i budowania pewności siebie. Wiedza na temat własnej osoby może obejmować lepsze poznanie swoich reakcji, zwłaszcza w tych nieprzyjemnych sytuacjach, znajomość swoich pragnień, ale także możliwości i zasobów, jakie posiadamy do ich realizacji. Zadaj sobie pytanie czy twoje pragnienia wypływają z ciebie, czy narzucone są przez otoczenie?

2. Po prostu bądź sobą i kreuj własną tożsamość.

Zaakceptuj siebie takim, jakim jesteś na tym etapie; nawet jeśli odczuwasz brak pewności siebie i czujesz się niekomfortowo w niektórych sytuacjach. Owszem, możesz widzieć swoje wady i niedociągnięcia, ale jednocześnie nie musisz się za nie krytykować, lecz możesz pracować, aby je zmienić. Na to, jacy jesteśmy, składa się wiele czynników, wśród nich są m.in. przebyte doświadczenia, tendencje genetyczne czy świadome kształtowanie własnych zachowań. Akceptacja tego pozwala na swobodną zmianę bez towarzyszących wyrzutów sumienia i wiecznej presji nałożonej na samego siebie.

3. Realizuj mniejsze cele, a w końcu zrealizujesz ten największy.

Uwierz we własne możliwości. Realizowanie celów, nawet kiedy wydają się nierealne, często wynika z liczby prób podjętych przez daną osobę. Wiele rzeczy nie przyjdzie samo i będzie okupionych ciężką pracą, jednak to jest właśnie przejaw wytrwałości – cechy ludzi pewnych siebie. Zwykła wiara w to, że damy radę znacznie zwiększy tempo realizacji planu.

4. Kieruj się w życiu swoją intuicją i postępuj zgodnie ze sobą.

Zaufaj sobie. W podejmowaniu decyzji kieruj się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami i intuicją. Rady innych osób mogą być wartościowe, jednak ostatecznie do nas należy pokierowanie własną przyszłością. Zastanów się, czy twoje wybory podyktowane sią działaniem i słowami innych czy twoją przemyślaną decyzją? Jeśli korzystasz z cudzych wskazówek, zweryfikuj, czy są prawdziwe, czy posiadasz zaufanie do owej osoby, czy jest ona dla ciebie w jakimś stopniu autorytetem lub czy ma na uwadze twoje dobro. Zawsze pamiętaj, że brak decyzji, to również decyzja.

5. Nie bądź dla siebie zbyt surowy, nie oceniaj się zbyt pochopnie.

Buduj pewność siebie na poczuciu własnej wartości, nie na osiągnięciach. To co robimy i czy osiągamy sukcesy jest ważne, jednak nie powinno przesądzać o relacji z samym sobą. O jej podstawie stanowi samoakceptacja, miłość do siebie i wyrozumiałość. Osiągnięcia tylko tymczasowo podbudowują ego, ponieważ w momencie utraty osiągnięć nagle następuje utrata pewności siebie. Poczucie własnej wartości powinno wypływać z bycia takim, jakim się jest, nie z przypisanych laurów.

6. Bądź optymistą i patrz na pozytywne strony każdej sytuacji.

Bądź pozytywnie nastawiony do życia i do rozwoju spraw. Zdarzyła Ci się seria niefortunnych zdarzeń? Okoliczności bywają niekiedy bardzo niekorzystne, lecz nie dobijaj się nimi jeszcze bardziej, ale staraj się zachować dystans oraz nie skupiaj się tylko na problemach. Wiele z nich jest efektem naszej interpretacji, a w rzeczywistości to rzeczy, na które albo nie mamy wpływu, albo są tylko przejściowe. Skupianie się na negatywnych sprawach, może mięc niekorzystny wpływ na cały proces budowania pewności siebie. Z drugiej strony, to właśnie widzenie dobrej strony rzeczywistości pomaga cieszyć się z małych rzeczy oraz sprawia, że nawet małe sukcesy mają znaczenie.

Zainteresował Cię nasz artykuł na temat budowania pewności siebie?
Sprawdź nasze szkolenia interpersonalne, które być może sprawią, że budowanie pewności siebie będzie procesem łatwiejszym niż dotychczas 🙂

Pamiętaj również o tym, że na pewność siebie zawsze wpływają nasze kompetencje również te zawodowe. Sprawdź katalog naszych VIDEOKURSÓW, w śród których znajdziesz tematy związane z pracą z klientami oraz dotyczące zarządzania ludźmi. Link do naszej platformy: KURSY.WITALNI.PL


Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

Zobacz najnowsze szkolenie online z budowania pewności siebie