(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Działalność Gospodarcza w Polsce – co musimy wiedzieć w 2021?

Prowadzenie własnej firmy to marzenie niejednej osoby. Przyjrzyjmy się kilku podstawowym faktom na temat zakładania działalności gospodarczej i jej form.

Czym własna działalność gospodarcza w zasadzie jest?

Powszechnie stosowana definicja działalności gospodarczej (zarówno w Polsce, jak i w UE) to „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Własna firma to natomiast forma zarobkowania, która opiera się o nasze zasoby – to my jesteśmy odpowiedzialni za jej funkcjonowanie, prowadzimy ją we własnym imieniu i to my ewentualnie możemy zatrudniać inne osoby na etacie. Sami jednak obieramy taki tryb pracy, który będzie optymalny i opłacalny. W takim przypadku to często na nas spoczywa odpowiedzialność finansowa za całość bądź część przedsięwzięcia.

Jakie formy działalności gospodarczej występują w Polsce?

W Polsce występuje kilka form działalności gospodarczej. To, na którą się decydujemy, zależy w głównej mierze od potrzeb naszego przedsięwzięcia – czy działamy z zaufanymi wspólnikami, czy myślimy o działaniu w pojedynkę, a także np. kapitału zakładowego. Ich specyfika jest bardzo rozbudowana, wymieńmy jednak same formy działalności i kilka podstawowych faktów na ich temat. W Polsce funkcjonują takie formy działalności jak:

  • Jednoosobowa działalność gospodarcza – bez kapitału, w ramach realizacji własnych zadań z podstawowym opodatkowaniem.
  • Spółka cywilna – zakładana przez wspólników, obydwaj płacą podatek dochodowy osobno.
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w tym wypadku wyróżnikiem jest kapitał zakładowy powyżej 5000 złotych.
  • Spółka akcyjna – tego typu spółka wymaga kapitału zakładowego na poziomie 100 000 złotych.
  • Spółka partnerska – spółka bez osobowości prawnej, partnerzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania działalności. Partnerzy należą do wolnego zawodu.
  • Spółka jawna – wspólnicy solidarnie odpowiadają za jej zobowiązania swoimi aktywami.
  • Spółka komandytowa – tworzy ją dwóch wspólników – komplementariusz, który ponosi odpowiedzialność majątkową za zobowiązania spółki i komandytariusz, który odpowiada za nie do określonego w umowie stopnia.
  • Spółka komandytowo-akcyjna – rozszerzona wersja spółki komandytowej, jej kapitał zakładowy to 50 000 złotych.

Jak założyć własną firmę?

By założyć własną firmę, należy złożyć odpowiedni wniosek do CEIDG. Musi się w nim znaleźć wiele informacji na temat formy naszej firmy, a także obszaru, w którym będzie ona operować. Sama procedura założenia firmy jest bardzo prosta – wystarczy wniosek. Jednak by móc realizować działalność gospodarczą, potrzebne nam będzie prowadzenie ksiąg rachunkowych, firmowego konta bankowego, a także stosowanie się do norm regulujących formy naszej działalności.

Kto nie może prowadzić własnej firmy?

W Polsce zasadniczo prawie każdy może prowadzić działalność gospodarczą. Istnieją jednak pewne ograniczenia. Taka osoba musi mieć ukończone 18 lat, nie mogła uzyskać sądowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, a także nie może pełnić funkcji publicznej.

Ile kosztuje założenie i prowadzenie firmy w Polsce?

Koszty prowadzenia firmy w Polsce są uzależnione od bardzo wielu czynników. Przed założeniem firmy warto wykonać biznesplan, by sprawdzić, ile konkretne przyjdzie nam zapłacić za prowadzenie naszej konkretnej działalności.