(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Kompetencje miękkie i twarde

Kompetencje miękkie i twarde – przykłady, różnice, podobieństwa

Aby liczyć się na rynku pracy, potrzebujemy stale dbać o rozwój swoich kompetencji. Jak jednak to robić? Które kompetencje są ważniejsze? Miękkie czy twarde? Chcesz się tego dowiedzieć? Zapraszamy do lektury artykułu.

Kompetencje miękkie i twarde – różnice

kompetencje różnice

Czym różnią się kompetencje twarde i miękkie?

Twarde to takie, które są bardziej konkretne, wymierne. Można je zmierzyć, sprawdzić. Często wiążą się ze zdaniem egzaminu potwierdzającego nabycie danych kompetencji. Są bardziej zero-jedynkowe: albo mamy ważne prawo jazdy albo go nie mamy. Z kolei kompetencje miękkie wiążą się z umiejętnościami społecznymi oraz osobistymi. Nie tak łatwo sprawdzić czy ktoś je posiada czy nie. Zazwyczaj nie ma testów, które mogą obiektywnie ocenić na ile ktoś jest kreatywny czy na ile dobrze słucha. O miękkich kompetencjach myślimy w kategoriach skali. Nie rozważamy czy ktoś ją ma czy nie, ale w jakim stopniu ją opanował (słabym, dostatecznym, średnim, dobrym, celującym itp.). Najczęściej miękkie kompetencje są bardziej uniwersalne. Nawet jeśli zmienimy firmę, stanowisko czy branże, to i tak przyda nam się umiejętność zarządzania sobą w czasie, skutecznego komunikowania się z ludźmi czy twórczego rozwiązywania problemów. Z kolei umiejętności twarde często są na tyle specyficzne (obsługa wózków widłowych, zarządzanie projektami metodologią PRINCE2), że w innym kontekście nam się nie przydadzą. Wyjątkiem będzie tutaj prawo jazdy czy znajomość języków obcych.

Kompetencje miękkie i twarde – podobieństwa

kompetencje podobieństwa

Co z kolei łączy kompetencje twarde i miękkie?

Każde z nich można rozwinąć dzięki nauce i treningowi. Nawet jeśli ktoś nie ma predyspozycji językowych (kompetencja twarda) czy do wystąpień publicznych (kompetencja miękka), to nie znaczy, że nie jest w stanie jej opanować. Będzie to tylko wymagało więcej czasu niż u osoby, która ma od początku do tego smykałkę. Każda z kompetencji – bez względu na to czy jest twarda czy miękka – składa się z tych samych trzech elementów, czyli: wiedzy (co należy zrobić?), umiejętności (jak należy to zrobić?) i postawy (dlaczego należy to zrobić?). Często też nabywamy je w podobny sposób oraz potrzebujemy okazji do praktyki, by ją sobie utrwalić. Potrzebujemy zarówno kompetencji miękkich jak i twardych. Każda z nich jest ważna. Nawet jeśli pracujesz w zespole kreatywnym tworząc nowe spoty reklamowe, oprócz typowych miękkich umiejętności, takich jak wyobraźnia, opowiadanie historii, twórcze rozwiązywanie problemów, może Ci się przydać opanowanie konkretnego narzędzia, np. programu do tworzenia map myśli. A to już przykład kompetencji twardej. Warto łączyć je ze sobą.

Podobieństwa:

 • można je rozwinąć, nawet nie mając do nich predyspozycji (wymaga to tylko więcej czasu)
 • składają się z 3 elementów – wiedzy, umiejętności i postawy
 • rozwijamy je w podobny sposób
 • są ważne, należy w nie inwestować

Różnice:

kompetencje miękkie
 • są bardziej uniwersalne
 • oceniamy je na skali (w jakim stopniu ktoś je posiada)
 • są związane ludźmi
 • są bardziej subiektywne, trudno je ocenić

Przykłady:

kompetencje twarde
 • są bardziej związane z konkretną pracą
 • oceniamy je zero-jedynkowo (albo ktoś je ma albo nie)
 • są związane z rzeczami realnymi lub wirtualnymi (samochód, komputer)
 • są w miarę obiektywne, istnieją testy, które sprawdzają czy ktoś je ma

Przykłady:

 • prawo jazdy
 • znajomość języków obcych
 • tworzenie prezentacji w programie Power Point albo Prezi
 • obsługa wózków widłowych
 • wystąpienia publiczne
 • tworzenie grafik komputerowych w Photo Shop czy Adobe Illustrator
 • zarządzanie projektami z pomocą prince2

Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.