(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Norma ISO 27001 – kompendium wiedzy

W czasach szeroko zakrojonej transformacji cyfrowej bezpieczeństwo informacji ma coraz większe znaczenie. To właśnie one często stanowią najcenniejszy kapitał organizacji, więc ich ochrona powinna być priorytetem. Norma ISO 27001 określa standardy właśnie dla zarządzania bezpieczeństwem informacji. Na czym dokładnie polega i jak ją wdrożyć?

Czym jest norma ISO 27001?

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma dotycząca zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa specyfikacje bezpiecznego systemu zarządzania informacjami, a także zasady dotyczące jego ustanowienia, wdrożenia, prowadzenia, monitorowania, przeglądów, utrzymywania i doskonalenia. Stosuje podejście procesowe. Jej głównym zadaniem jest ochrona danych w zakresie poufności, integralności i dostępności. Podobnie jak inne normy z „rodziny” ISO przedstawia uniwersalne wytyczne, które mogą być zastosowane przez dowolny podmiot – obszar czy skala jego działania są nieistotne. Założenia ISO 27001 idealnie uzupełniają się również z wytycznymi innych norm, takich jak ISO 9001 (dotyczącej systemów zarządzania jakością) czy też ISO 14001 (związanej z zarządzaniem środowiskowym).

Znaczenie i popularność normy ISO 27001 rośnie już od kilku lat, a trend ten zaczął być widoczny na długo zanim Komicja Europejska zajęła się tematem ochrony danych osobowych w UE i uchwaliła RODO. Oczywiście stosowanie normy ISO 27001 znacząco przyczynia się do ochrony danych osobowych i może być częścią polityki zapewnienia zgodności działań z przepisami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). O ile jednak RODO to zestaw przepisów, zaleceń i praktyk, o tyle norma ISO 27001 stanowi potwierdzenie wysokiej jakości systemów organizacyjnych i technicznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji. Stosowanie przepisów RODO jest obowiązkowe dla wszystkich firm, norma ISO 27001 jest oczywiście nie obowiązkowa, ale w coraz większej liczbie branż staje się standardem.

W zrozumieniu korzyści płynących z wdrożenia ISO 27001 oraz zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji pomóc mogą specjalistyczne szkolenia, których listę znajdziemy między innymi na https://eventis.pl/szkolenia/iso-27001. Ceny szkoleń poświęconych normie ISO 27001 zaczynają się już od 700 zł, a przecięte szkolenie trwa około 14h roboczych, czyli 2 dni szkoleniowe. Trochę droższe i wymagające większego zaangażowania czasowego są szkolenia dla audytorów systemu bezpieczeństwa informacją czy też specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak wdrożyć ISO 27001?

Wdrożenie wszystkich wymogów ISO 27001 uprawnia organizację do zdobycia honorowanego na całym świecie certyfikatu. Aby go uzyskać, należy zgłosić się do jednostki zajmującej się certyfikacją i przejść audyt. Uprzednio trzeba jednak poświęcić dużo czasu i energii na dostosowanie funkcjonowania organizacji do wymogów normy. Zalecane jest przy tym zastosowanie tzw. cyklu PDCA, czyli cyklu Deminga. Opiera się on na powtarzającym się procesie składającym się z czterech etapów: Plan, Do, Check, Act, czyli Zaplanuj, Zrealizuj, Sprawdź, Działaj.

W procesie wdrażania normy konieczne jest jej przystosowanie do specyfiki organizacji i wynikających z tego wymogów. Wymaga to dogłębnej wiedzy na temat ISO 27001 – można ją zdobyć dzięki specjalistycznym szkoleniom czy fachowej literaturze lub też skorzystać z profesjonalnej pomocy w formie zewnętrznego eksperta. Tak jak w przypadku RODO poprawne przygotowanie do wdrożenia normy ISO 27001 i jej certyfikacji powinno się zacząć od zbudowania odpowiedniej świadomości wśród kadry menedżerskiej i pracowników. Szkolenia oraz kursy realizowane w formie zajęć stacjonarnych oraz coraz częściej online mogą być dobrą metodą budowania świadomości i wiedzy z zakresu zarówno ochrony danych osobowych, jak i bezpieczeństwa informacji. Wymagania normy są dość rozległe, ale ich wdrożenie zapewnia organizacji znaczną przewagę konkurencyjną, podniesienie jakości usług, wzrost wiarygodności i wiele innych korzyści.