(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Social media w rekrutacji

SOCIAL MEDIA W REKRUTACJI

97% rekruterów wykorzystuje social media w poszukiwaniu pracowników. 75% wskazuje na wzrost liczby kandydatów a 72% na skrócenie czasu rekrutacji*. Czy Państwo również stosują już social recruiting ?

Dobrze się przygotuj

Social media są coraz częściej obecne w naszej rzeczywistości. Zapewniają kontakt ze znajomymi, przekazują myśli naszych idoli i coraz częściej pomagają w poszukiwaniu pracy. Są też miejscem, gdzie chwalimy się osiągnięciami, poglądami, nagrodami. Dlatego są one tak cennym narzędziem nawiązania znajomości z tymi, którzy mogą się stać liderami Państwa firmy. Na początku warto jednak pamiętać o przygotowaniu naszej firmy do procesu rekrutacji. Po podjęciu decyzji, która powinna być wpisana w strategię firmy, powinniśmy przygotować opis stanowiska i profil idealnego kandydata. Musimy odpowiedzieć sobie na szereg ważnych pytań. Jakie powinien posiadać wykształcenie? Jakie cechy charakteru? Jakie będzie jego miejsce w organizacji? Czy będzie kierował pracą innych ludzi? Odpowiedzi na te kwestie pozwolą uniknąć przynajmniej niektórych pułapek w prowadzeniu rekrutacji.

Golden Line i Linked In

1
Liczba potencjalnych odbiorców zgromadzonych na serwisacch GoldenLine oraz LinkedIn.

LinkedIn i Golden Line to obecnie najczęściej używane serwisy społecznościowe używane do poszukiwania pracy w Polsce. Oba koncentrują się na życiu zawodowym, zawierają opis doświadczeń zarejestrowanych użytkowników i rekomendacje wystawione przez współpracowników. Dzięki temu już na etapie wstępnego przeglądu możecie Państwo zorientować się jakich kandydatów jest najwięcej, kto najczęściej szuka pracy i jakim doświadczeniem zawodowym mogą się pochwalić.

Nieco inaczej można przeprowadzić rekrutację na Facebook’u. Tu najlepiej dołączyć do jednej z grup związanych z poszukiwaniem pracy i tam zachęcić do odwiedzenia strony lub profilu naszej firmy w serwisie społecznościowym.

Uwodzenie kandydatów

Popularność serwisów społecznościowych wiąże się z jeszcze jednym zjawiskiem – ogromnymi ilościami treści, które się na nich pojawiają. Dlatego warto popracować nad naszym komunikatem, aby nie zginął w masie innych. Powinien być intrygujący, zawierać ogólny opis oferty oraz listę korzyści, które możemy obiecać tym, którym uda się przecisnąć przez rekrutacyjne sito. Warto zastanowić się nad opowiedzeniem historii dotyczącej naszej organizacji, pokazanie świata, do którego Państwo zapraszacie. Pozyskanie tych najlepszych nie jest bowiem łatwe…

Employer branding

2
Przykłady marek prowadzących intensywne działania brandingowe skierowane do pracowników

Prowadzenie działań PR i świadome działania marketingowe wydają się już dzisiaj być oczywistością. Jeśli jednak chcecie Państwo zrekrutować najlepszych specjalistów, potrzeba czegoś więcej. Konieczne jest profesjonalne budowanie wizerunku Państwa firmy jako organizacji z którą warto się utożsamiać. Działania takie powinny być związane z wnętrzem organizacji – realizacją szkoleń i rozwoju pracowników, rozwijaniem kompetencji menedżerskich kadry zarządczej czy jasnymi kryteriami awansu i ścieżki kariery. Ważne jest również odpowiednie budowanie wizerunku na zewnątrz, np. poprzez stworzenie i prowadzenie profilu firmy we wspomnianych profilach społecznościowych, pamiętanie o działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) czy opisaniem systemu zarządzania talentami w organizacji.

A jakie Państwo macie sposoby na skuteczną rekrutację?

title_1