(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Jak szkolić pracowników w innym języku?

Szkolenia prowadzone w międzynarodowym gronie wymagają od organizatorów nie tylko odpowiedniego przygotowania, ale także zaangażowania do pracy profesjonalnych tłumaczy. Ich zadaniem jest tłumaczenie na bieżąco wykładów oraz przekazywanie ich treści obcojęzycznym uczestnikom. Podczas szkoleń wykorzystane mogą być dwa rodzaje tłumaczeń ustnych – tłumaczenia symultaniczne lub konsekutywne.

Tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne – różnice

Tłumaczenia ustne są znacznie bardziej wymagające pod względem realizacji od tłumaczeń pisemnych. W przekładach pisemnych tłumacz ma bowiem znacznie więcej czasu na zapoznanie się z treścią i formą dokumentu, nad którym pracuje. Profesjonalista specjalizujący się w przekładach ustnych musi natomiast umieć „z marszu” przełożyć raz usłyszaną wypowiedź z uwzględnieniem jej wszystkich niuansów językowych, kulturowych oraz specjalistycznego, branżowego słownictwa.

Wyróżniamy dwa rodzaje przekładów ustnych: tłumaczena symultaniczne i konsekutywne. Tłumaczenia symultaniczne polegają na jednoczesnym przekładaniu na wybrany język treści ustnie przekazywanych słuchaczom przez prelegenta. Tłumacz musi przez cały czas swojej pracy zachowywać maksymalną czujność i koncentrację oraz na bieżąco, przy jednoczesnym śledzenuiu dalszej wypowiedzi, tłumaczyć treść przemowy swoim odbiorcom. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych mówca wygłasza natomiast fragment swojej wypowiedzi, a następnie robi przerwę, podczas której tłumacz przekłada jego wypowiedź na wybrany język docelowy.

Trudności w pracy tłumaczy ustnych symultanicznych i konsekutywnych

Profesjonalny tłumacz, specjalizujący się w wymagających tłumaczeniach ustnych, musi nie tylko biegle operować oboma językami, ale posiadać także wysoką odporność na stres towarzyszący publicznym wystąpieniom oraz umiejętności działania pod presją czasu, którym sprostać muszą wszyscy tłumacze.

Tłumaczenia symultaniczne uznawane są za znacznie trudniejsze w realizacji od przekładów konsekutywnych. Wynika to z konieczności błyskawicznego zarejestrowania w pamięci treści oraz sensu wypowiedzi i ich natychmiastowym przełożeniu na język docelowy. Tłumacz specjalizujący się w przekładach symultanicznych musi posiadać więc bardzo dobrą pamięć oraz zdolność do szybkiego budowania poprawnych (zarówno pod względem stylistycznym, jak i gramatycznym) zdań. Ma to szczególne znaczenie podczas szkoleń, w czasie których mówcy często korzystają ze specjalistycznego, branżowego słownictwa.

W przypadku tłumaczeń konsekutywnych duże znaczenie ma z kolei zdolność tłumacza do przechowywania w pamięci najważniejszych punktów wypowiedzi prelegenta oraz ich przekazania w innym języku słuchaczom. Fizyczną barierą, której stawiać czoła muszą praktycznie wszyscy tłumacze specjalizujący się w tłumaczeniach konsekutywnych, jest ograniczona pojemność tzw. pamięci krótkoterminowej. Człowiek jest bowiem w stanie zapamiętać od 5 do 8 informacji i powtórzyć je w czasie ok. 30 sekund po ich usłyszeniu. Z tego powodu podstawowym narzędziem pracy każdego tłumacza konsekutywnego jest notatnik, w którym zapisuje najważniejsze punkty wypowiedzi mówcy.

Tłumaczenia ustne symultaniczne i konsekutywne podczas szkoleń.

Kwestie organizacyjne.

Organizatorzy międzynarodowych szkoleń muszą nie tylko wybrać odpowiednią formę tłumaczeń ustnych, ale także zapewnić właściwe warunki techniczne dla ich przeprowadzenia. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych tłumacz najczęściej zajmuje miejsce obok mówcy. Bardzo ważne dla uzyskania pożądanych efektów oraz ułatwienia jego pracy jest wstępne ustalenie z prelegentami czasu trwania ich poszczególnych wypowiedzi, w przerwie których tłumacz wygłosi treść w innym języku. Pauzy mogą występować co kilka zdań lub nawet co kilka minut. Tłumaczenia konsekutywne są z reguły tańsze w realizacji od tłumaczeń symultanicznych, ale charakteryzują się także mniejszą dokładnością, gdyż tłumacz skupia się głównie na sensie wypowiedzi, a nie na jej przekazaniu słuchaczom „słowo w słowo”.

W przypadku tłumaczeń symultanicznych tłumacz najczęściej zajmuje natomiast miejsce w specjalnej, dźwiękoszczelnej kabinie. W czasie, kiedy prelegent wygłasza treść swojego wykładu do mikrofonu dla wszystkich zgromadzonych na sali gości, tłumacz słyszy jego wypowiedź w słuchawkach i od razu przekłada ją słuchaczom korzystając z własnego mikrofonu. Obcojęzyczni uczestnicy szkolenia słyszą więc przekład wypowiedzi w swoich słuchawkach, dzięki czemu mogą w czasie rzeczywistym obserwować gesty mówcy oraz przyswajać przekazywane przez niego informacje w czasie rzeczywistym.

Do prawidłowej realizacji tłumaczeń symultanicznych niezbędne jest zaopatrzenie się w wysokiej jakości sprzęt, dobre nagłośnienie oraz zapewnienie odpowiednich warunków technicznych na sali, w której odbędzie się szkolenie. Z tego powodu warto skorzystać z usług Podgórskiego Biura Tłumaczeń, które oferuje swoim klientom nie tylko wsparcie doświadczonych tłumaczy ustnych specjalizujących się w przekładach symultanicznych i konsekutywnych, ale także nowoczesny sprzęt i obsługę techniczną przydatną na każdym etapie organizacji międzynarodowych szkoleń.

W swoim zapleczu posiadamy nie tylko doświadczoną grupę techników, obsługujących największe polskie konferencje i szkolenia, lecz także najnowszy sprzęt: kabiny tłumaczeniowe, mikrofony, zestawy słuchawkowe oraz tourguide`y. Sprawdź nas!


Artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.