(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Projekty rekrutacyjne

SELEKCJA I WDROŻENIE PRACOWNIKÓW

Zatrudnianie nowego pracownika, to jeden z obszarów o największym ryzyku „nietrafionej” decyzji, która kosztuje wiele. Bezpośrednie koszty, to głównie wypłacone pensje, stracony czas, koszty wdrażania nieodpowiedniej osoby, utracone możliwości sprzedażne, etc, nie mówiąc o ryzyku poznania tajemnic firmy przez nieodpowiednie osoby. W celu zmniejszenia ryzyka ponoszenia kosztów przez naszych klientów, pomagamy w przygotowaniu klienta do przeprowadzenia lub przeprowadzamy samodzielnie proces naboru nowych pracowników.

JAK DZIAŁAMY?

Do naszych głównych zadań realizowanych w ramach działań rekrutacyjnych należy m.in.:


– Określenie profilu kandydata na dane stanowisko
– Określenie optymalnej „ścieżki” selekcyjnej
– Rozpoznawanie i wybór wyróżniających się kandydatów poprzez: wstępną selekcję CV, wstępne rozmowy kwalifikacyjne
– Badanie umiejętności merytorycznych i predyspozycji (na wybranych stanowiskach)
– Badanie kompetencji społecznych (identyfikacja z grupą, przynależność do grupy)
– Określenie profilu osobowościowego kandydatów, którzy zakwalifikowani są do ostatecznej rozmowy z bezpośrednio zatrudniającym osobami
– Doradztwo w zakresie sprawdzania referencji kandydatów
– Doradztwo i asysta w zakresie profesjonalnego wprowadzenia,
– zarządzania i motywowania wybranego kandydata
– Szkolenie „wyrównujące” i wprowadzające

W okresie 2012 – wrzesień 2015 firma Witalni przeprowadziła dla Vetrex sp. z o.o. szereg procesów rekrutacyjnych na różne stanowiska. Profesjonalne podejście i zaangażowanie firmy Witalni pozwoliło w krótkim okresie od złożenia zleceń na pozyskanie wartościowych pracowników. Wiedza i doświadczenie firmy Witalni imponuje, co korzystnie wpływa na sprawny przebieg procesów. Potencjalny kontrahent firmy Witalni może liczyć na bardzo wysoki standard współpracy.(czytaj więcej)

Krzysztof Michalak – Dyrektor Handlowy Vetrex