(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Szkolenia biznesowe

Specjalizujemy się w zagadnieniach, takich jak trening umiejętności menedżerskich, wywieranie wpływu w zarządzaniu, rekrutacja, negocjacje, autoprezentacja, trening menedżerskie metodą Horse Assisted Education, wywieranie wpływu w sprzedaży, zarządzanie sprzedażą. Zapraszamy do zapoznania się z programami. Terminy najbliższych szkoleń znajdą Państwo w zakładce „Terminarz”

Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte przeprowadzenie są na potrzeby konkretnej firmy i wyłącznie w oparciu o indywidualnie zdefiniowane potrzeby szkoleniowe oraz cele do zrealizowania przez uczestników. Wyróżniają się dopasowaniem zagadnień do specyfiki określonej branży, produktu i przyjętej przez firmę naszego klienta strategii postępowania na rynku lub wobec osób zatrudnianych.

Projekty Doradcze

Naszą misją jest wspieranie firm w osiąganiu celów biznesowych poprzez wdrażanie dopasowanych rozwiązań. Usługi doradcze realizujemy zarówno w formie konsultacji, jak i  długofalowych asyst.

Projekty rekrutacyjne

Rekrutacja to obszar cechujący się dużym ryzykiem „nietrafionej”decyzji. Wiemy, jakie należy podjąć kroki, aby tego uniknąć. Wspieramy naszych klientów w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko konieczności ponoszenia przez nich dodatkowych kosztów związanych z niewłaściwą decyzją.

Tajemniczy klient

Projekt „Tajemniczy klient” to sprawdzona metoda audytu sprzedażowego, która ułatwia ewaluacje działań handlowych. Usługa umożliwia naszym klientom określenie rzeczywistego poziom jakości obsługi klienta. Pozwala na weryfikację skuteczności i stopnia wykorzystywania funkcjonujących standardów.