Szkolenia zamknięte

Szkolenia z zakresu technik handlowych,wywierania wpływu w sprzedaży, negocjacje, sprzedaży usług, jak również dedykowane szkolenia dla wybranych branż.

Szkolenia z zakresu zarządzania - trening umiejętności menedżerskich, wywieranie wpływu w zarządzaniu, rekrutacja,

Szkolenia interpersonalne - trening asertywności, autoprezentacja, rening menedżerów metodą Horse Assisted Education.