Szkolenia zamknięte

GŁÓWNE TEMATY:

Głównym założeniem działalności naszej firmy, jest tworzenie i dostarczanie klientom usług doradczych i szkoleniowych o wysokiej jakości i bardzo korzystnej relacji ceny do jakości usługi. Poniżej prezentujemy główne tematy, jakie realizujemy wspólnie z naszymi klientami.

Szkolenia z zakresu technik handlowych,wywierania wpływu w sprzedaży, negocjacje, sprzedaży usług, jak również dedykowane szkolenia dla wybranych branż.

Szkolenia z zakresu zarządzania - trening umiejętności menedżerskich, wywieranie wpływu w zarządzaniu, rekrutacja,

Szkolenia interpersonalne - trening asertywności, autoprezentacja, rening menedżerów metodą Horse Assisted Education.

JAK DZIAŁAMY?

Inwestycje w szkolenia wewnątrzfirmowe śmiało można porównać do inwestycji związanych z zakupem nowszych technologii, parku maszynowego, sprzętu lub innych rozwiązań mających na celu usprawnienie funkcjonowania firmy.

Zatem warto wcześniej, podobnie jak w wyżej wymienionych przypadkach, dokładnie przemyśleć jakie szkolenie jest potrzebne, co ma być jego wynikiem oraz kto z firmy i w jakim składzie powinien odbyć planowane zajęcia.

W większości przypadków, nasi Klienci to specjaliści w dziedzinach, w których funkcjonują, za co ich mocno podziwiamy zdając sobie sprawę, że nie muszą być specjalistami w naszej, czyli w organizacji i prowadzeniu szkoleń. Dlatego też służymy pomocą zainteresowanym klientom już od wczesnych etapów realizacji szkoleń definiując wyżej wymienione aspekty oraz szereg innych istotnych z punktu spodziewanych przez klientów korzyści.

Tematyka, zagadnienia, formy, cele do osiągnięcia, terminy, metody, miejsca, funkcje i zadania szkoleń dla poszczególnej organizacji są tak indywidualne, że jedyne do czego możemy zachęcić, to szczegółowe badanie tych obszarów przed szkoleniem i niezobowiązujących, bezpośrednich rozmów z nami na ten temat.