(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Tajemniczy klient

jak działamy

Badanie obejmuje m.in.:

 • Umiejętność profesjonalnej obsługi klienta w punkcie sprzedaży, w tym:
 • Umiejętność rozpoznania potrzeb klienta oraz empatia,
 • Zakres wiedzy merytorycznej pracownika na temat oferowanego produktu, fachowość,
 • Kulturę osobistą,
 • Zaangażowanie pracownika i stopień zainteresowania klientem,
 • Szybkość reakcji,
 • Uprzejmość i cierpliwość,
 • Wygląd pracownika,
 • Komunikacja pracownika z klientem (komunikacja werbalna – poprawność i kultura języka, dostosowanie poziomu konwersacji do poziomu klienta, asertywność komunikacja niewerbalna – spójność mowy ciała z
 • komunikatami werbalnymi, wiarygodność, relację wobec klienta),
 • Umiejętność wykorzystania technik sprzedaży z zakresu finalizowania, negocjacji, reakcji na zastrzeżenia w tym związane z ceną,
 • Prawidłową dokumentację czynności sprzedaży.

2. Zachowanie pracownika w odniesieniu do procedur przyjętych w firmie (zakres badania ustalany indywidualnie).

3. Weryfikację „technologii” procesu obsługi klienta.

4. Wygląd punktu sprzedaży lub jego wybranych elementów.

5. Sprawdzenie ekspozycji towarów i cen.

6. Widoczność materiałów reklamowych oraz sposób zawiadomienia klienta o istniejących promocjach.

7. Badanie telefoniczne.

8. Badanie jakości obsługi klienta w korespondencji elektronicznej.

 • Do głównych korzyści dla Państwa organizacji należą m.in.:
 • Wzrost przychodów w wyniku poprawy jakości zatrudnionej Kadry w oparciu o wynik badania – zmiany procedur na efektywniejsze,
 • Oszczędności wynikające z ukierunkowanych wynikiem badania działań związanych z rozwojem Kadry, wprowadzanymi narzędziami, etc.,
 • Zwiększona motywacja do wydajniejszej pracy pracowników – element kontroli,
 • Poznanie poziomu rzeczywistej, fachowej wiedzy pracowników,
 • Zwiększenie zadowolenia klientów, partnerów biznesowych,
 • Dobór odpowiednich narzędzi do szkolenia i rozwoju pracowników,
 • Sprawdzanie skuteczności podjętych działań szkoleniowych,
 • Wskazanie obszarów o największym deficycie wraz z propozycją optymalnych rozwiązań,
 • Podjęcie działań dotyczących odpowiedniego zarządzania jakością obsługi,
 • Określanie w przyszłości standardów pracy w oparciu o rzeczywistą sytuację rynkową,
 • Korzystna relacja jakości wykonanego badania do poziomu inwestycji.