(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

11 sierpnia 2017

Nowe szkolenie menedżerskie w ofercie

Pojawia się nowe szkolenie w naszej ofercie dla zarządzających projektami.

21 czerwca 2017

Nowy trener w naszym zespole – witamy Krzysztofa Michalaka

Nowy trener w zespole, nowe szkolenie w ofercie.