(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Inteligencja Emocjonalna w zarządzaniu zespołem Szkolenie realizowane w formie interaktywnego webinarium na żywo.

SZKOLENIE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM (4,5 GODZINY)

Program szkolenia online „Inteligencja Emocjonalna” to skondensowana zawartość dwudniowego szkolenia stacjonarnego o tej samej nazwie.Uczestnicy podczas webinarium nauczą się zarządzać emocjami i kierować sobą. Poznają sposoby na samokontrolę. Nauczą się wpływać na emocje innych. Dowiedzą się, jak zaspokajać potrzeby emocjonalne pracowników i zadbać o ich zdrowie psychiczne w sytuacji kryzysowej. Wszystko po to, aby zręcznie układać relacje z innymi i kształtować korzystne relacje zawodowe.

Szkolenie rekomendowane osobom zarządzającym i prowadzone jest w oparciu o racjonalne metody zarządzania emocjami w sytuacjach zawodowych. W trakcie webinarium Uczestnicy nauczą się wykorzystywać przekazaną wiedzę do osiągania zawodowego sukcesu.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Inteligencja emocjonalna i znaczenie emocji w życiu zawodowym.
  • Samoświadomość emocjonalna – mechanizmy powstawania i skutki emocji.
  • Samokontrola – zdolność zarządzania własnymi emocjami.
  • Empatia – zarządzanie emocjami w relacjach – jak zadbać o emocje pracownika w trudnych sytuacjach
  • Umiejętności społeczne – wzbudzanie u innych pożądanych reakcji – jak zmienić emocje u innych na wzbudzić motywację
  • Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych

ĆWICZENIA

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI STANAMI EMOCJONALNYMI.

WYWOŁYWANIE ZAMIERZONYCH REAKCJI U INNYCH.

PYTANIA

Podczas zajęć Uczestnik ma możliwość prowadzenia na bieżąco konwersacji z trenerem po przez czat (tekstowy i głosowy). Pytania wymagające szerszej odpowiedzi, będą omawiane wspólnie z innymi uczestnikami.

Rozważ udział w szkoleniu, jeżeli:

Chcesz poznać techniki i metody zarządzania emocjami własnymi i innych.

Chcesz dowiedzieć się czym jest inteligencja emocjonalna, jaki jest jej potencjał i jak ją rozwijać.

Chcesz wyposażyć się w narzędzia i wiedzę jak ich użyć, by skutecznie zarządzać emocjami w życiu zawodowym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych

Chcesz dowiedzieć się, jak dzięki inteligencji emocjonalnej osiągać sukces w relacjach zawodowych.

Chcesz nauczyć się osiągać wyznaczone cele, wpływając na emocje własne i innych.

Chcesz rozumieć własne stany emocjonalne oraz emocje innych oraz świadomie identyfikować prawdziwe intencje rozmówcy.

Chcesz zadbać o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online!

GRUPA SZKOLENIOWA

 

Liderzy grup
Kierownicy
Dyrektorzy
Prezesi
Osoby zarządzające bez względu na stanowisko

Wymagania techniczne (i nie tylko) ze strony Uczestników

Pomieszczenie pozwalające na skupienie i utrzymanie uwagi.
Dostęp do Internetu.
Uaktualniona wersja przeglądarki internetowej.
Notatnik i długopis.
W zależności od preferencji – słuchawki z mikrofonem (niekonieczne).
Komfort wynikający z braku obowiązku wykonywania innej pracy i czynności podczas szkolenia.

WARTOŚĆ INWESTYCJI

1190 PLN
z VAT

Prezentacja szkoleniowa + komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

Małe grupy szkoleniowe – pokoje webinarowe z ograniczoną liczbą osób i możliwością czatu głosowego.

Certyfikat w formie PDF dla każdego uczestnika potwierdzający udział w szkoleniu oraz zakres zdobytej wiedzy.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Dodatkowe materiały

Przeczytaj artykuł w naszej bazie wiedzy o inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu.

Dofinansowanie szkoleń

Dowiedz się, dlaczego asertywność w pracy jeszcze szczególnie przydatna.

Techniki sprzedaży

Jaka jest różnica między perswazją a manipulacją?

Przeczytaj artykuł

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE? WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Katarzyna Sergiel
Opiekun szkolenia