(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Inteligencja Emocjonalna w zarządzaniu zespołem Szkolenie realizowane w formie interaktywnego webinarium na żywo.

SZKOLENIE ONLINE W CZASIE RZECZYWISTYM (4,5 GODZINY)

Program szkolenia online „Inteligencja Emocjonalna” to skondensowana zawartość dwudniowego szkolenia stacjonarnego o tej samej nazwie.Uczestnicy podczas webinarium nauczą się zarządzać emocjami i kierować sobą. Poznają sposoby na samokontrolę. Nauczą się wpływać na emocje innych. Dowiedzą się, jak zaspokajać potrzeby emocjonalne pracowników i zadbać o ich zdrowie psychiczne w sytuacji kryzysowej. Wszystko po to, aby zręcznie układać relacje z innymi i kształtować korzystne relacje zawodowe.

Szkolenie rekomendowane osobom zarządzającym i prowadzone jest w oparciu o racjonalne metody zarządzania emocjami w sytuacjach zawodowych. W trakcie webinarium Uczestnicy nauczą się wykorzystywać przekazaną wiedzę do osiągania zawodowego sukcesu.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Inteligencja emocjonalna i znaczenie emocji w życiu zawodowym.
 • Samoświadomość emocjonalna – mechanizmy powstawania i skutki emocji.
 • Samokontrola – zdolność zarządzania własnymi emocjami.
 • Empatia – zarządzanie emocjami w relacjach – jak zadbać o emocje pracownika w trudnych sytuacjach
 • Umiejętności społeczne – wzbudzanie u innych pożądanych reakcji – jak zmienić emocje u innych na wzbudzić motywację
 • Efektywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych

ĆWICZENIA

ZARZĄDZANIE WŁASNYMI STANAMI EMOCJONALNYMI.

WYWOŁYWANIE ZAMIERZONYCH REAKCJI U INNYCH.

PYTANIA

Podczas zajęć Uczestnik ma możliwość prowadzenia na bieżąco konwersacji z trenerem po przez czat (tekstowy i głosowy). Pytania wymagające szerszej odpowiedzi, będą omawiane wspólnie z innymi uczestnikami.

Rozważ udział w szkoleniu, jeżeli:

Chcesz poznać techniki i metody zarządzania emocjami własnymi i innych.

Chcesz dowiedzieć się czym jest inteligencja emocjonalna, jaki jest jej potencjał i jak ją rozwijać.

Chcesz wyposażyć się w narzędzia i wiedzę jak ich użyć, by skutecznie zarządzać emocjami w życiu zawodowym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych

Chcesz dowiedzieć się, jak dzięki inteligencji emocjonalnej osiągać sukces w relacjach zawodowych.

Chcesz nauczyć się osiągać wyznaczone cele, wpływając na emocje własne i innych.

Chcesz rozumieć własne stany emocjonalne oraz emocje innych oraz świadomie identyfikować prawdziwe intencje rozmówcy.

Chcesz zadbać o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników

Zapraszamy na interaktywne szkolenie online!

GRUPA SZKOLENIOWA

 

Liderzy grup
Kierownicy
Dyrektorzy
Prezesi
Osoby zarządzające bez względu na stanowisko

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

  • ETAP A:

   ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW oraz wysłanie ZAPROSZEŃ

   Każda osoba zapisana na webinarium, otrzyma indywidualne systemowe zaproszenie oraz mail przypominający o wybranym wydarzeniu

  • ETAP B:

   REALIZACJA ZAJĘĆ ONLINE NA PLATFORMIE

  • 09:00 – 09:15 – Logowane się Uczestników do Systemu

   09:15 – 10:45 – Szkolenie

   10:45 – 11:00 – Przerwa

   11:00 – 12:30 – Szkolenie

   12:30 – 12:45 – Przerwa

   12:45 – 13:15 – Szkolenie

  • ETAP C:

   ZAJĘCIA ONLINE – DODATKOWA SESJA PYTAŃ

   Dodatkowa sesja pytań – konsultacji, w której Uczestnicy będą mogli uzyskać np. porady dotyczące ich konkretnych przypadków.

  • ETAP D:

   ZAJĘCIA ONLINE – ANKIETA – TEST z zakresu poznanej podczas zajęć wiedzy

   Uczestnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące treści zajęć – Cel: Utrwalenie wiadomości

Wymagania techniczne (i nie tylko) ze strony Uczestników

Pomieszczenie pozwalające na skupienie i utrzymanie uwagi.
Dostęp do Internetu.
Uaktualniona wersja przeglądarki internetowej.
Notatnik i długopis.
W zależności od preferencji – słuchawki z mikrofonem (niekonieczne).
Komfort wynikający z braku obowiązku wykonywania innej pracy i czynności podczas szkolenia.

WARTOŚĆ INWESTYCJI

990 PLN
netto

Prezentacja szkoleniowa + komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

Małe grupy szkoleniowe – pokoje webinarowe z ograniczoną liczbą osób i możliwością czatu głosowego.

Certyfikat w formie PDF dla każdego uczestnika potwierdzający udział w szkoleniu oraz zakres zdobytej wiedzy.

Klienci Witalnych

Poznaj naszych Klientów, przewijając logotypy w prawo lub lewo

Dodatkowe materiały

Przeczytaj artykuł w naszej bazie wiedzy o inteligencji emocjonalnej w zarządzaniu.

Dofinansowanie szkoleń

Dowiedz się, dlaczego asertywność w pracy jeszcze szczególnie przydatna.

Techniki sprzedaży

Jaka jest różnica między perswazją a manipulacją?

Przeczytaj artykuł

Zobacz jak wyglądają organizowane przez nas szkolenia, odwiedź galerię wszystkich zdjęć z wybranych edycji szkoleń.

Galeria zdjęć ze szkoleń

CHCIAŁBYŚ ZORGANIZOWAĆ SZKOLENIE O TEJ LUB INNEJ TEMATYCE? WYPEŁNIJ FORMULARZ ORGANIZACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO.

Kontakt w sprawie szkolenia

Masz pytania związane z tym szkoleniem? Z chęcią na nie odpowiemy!

71 757 52 19

Zadzwoń do nas

Możesz również zadać dowolne pytanie wysyłając do nas wiadomość e-mail

ZADAJ PYTANIE

Kamila Straube
Opiekun szkolenia