(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji – stanowi element zarządzania zasobami ludzkimi. Polega na zebraniu wystarczającej liczby kandydatów, aby finalnie wybrać jednego z nich na stanowisko (lub więcej, jeśli takie były założenia). Skuteczny proces rekrutacji obejmuje wiele etapów, które charakteryzują się określonymi czynnościami mającymi wyłaniać coraz węższe grono potencjalnych pracowników. Istnieje kilka rodzajów rekrutacji, które możemy zastosować w trakcie jej przebiegu i które omówione zostały w innych hasłach.

 

Kto przeprowadza proces rekrutacji?

Proces rekrutacji.

Sam proces rekrutacji przeprowadzany jest albo przez firmę zainteresowaną pozyskaniem nowego pracownika bądź jej pracowników, albo zlecane jest to firmie zewnętrznej, która wynagrodzona może być tylko w wypadku zatrudnienia znalezionego przez nią kandydata lub bez względu na wyniki rekrutacji.

 

Przebieg procesu rekrutacji

Podstawową rzeczą w procesie rekrutacji jest opis stanowiska pracy. Zebranie obowiązków i wymagań wobec takiej osoby pozwoli zorientować się, czy lepszym pomysłem nie byłby ich podział na innych pracowników, którzy mogliby wykonywać wymienione przez nas zadania. Jeśli doszliśmy do wniosku, że chcemy jednak zatrudnić nową osobę – kolejny krok stanowi opracowanie profilu pracownika: określenie posady, na którą szukamy kandydata, sporządzenie jego opisu i zakresu obowiązków, a także przedstawienie wymaganych kompetencji i umiejętności ,,mile widzianych’’. Musimy wiedzieć, czego będziemy wymagać od kandydata – przemyślane określenie stanowiska ułatwi zgłaszanie się petentom najbardziej pasującym do firmy i zainteresowanym posadą oraz pozwoli uniknąć nieporozumień związanych na przykład z niedoprecyzowanymi obowiązkami.

Warto od razu zastanowić się nad ramami finansowymi, jakie będziemy oferować – nie zawsze jest to jedna, sztywno wyznaczona suma – pracodawcy niekiedy stosują zakres wynagrodzenia uzależniony od doświadczenia i posiadanego wykształcenia kandydata. Pomocniczymi narzędziami w procesie rekrutacji będą różnego rodzaju testy umiejętności zawodowych, testy językowe itp. To skuteczne metody wiarygodnego sprawdzenia deklarowanych umiejętności z CV, które umożliwią zawężenie grona kandydatów do najbardziej kompetentnych.

 

Czas trwania procesu rekrutacyjnego

Całość procesu rekrutacji może trwać nawet do trzech miesięcy, zazwyczaj jednak kończy się po około miesiącu. Warto pamiętać, że jest to proces długotrwały, w którym najwięcej czasu zajmują osobiste spotkania z zainteresowanymi oraz napływanie aplikacji. Cierpliwość zwłaszcza podczas tych etapów zaowocuje podjęciem najlepszych decyzji.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]