(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Socjotechnika reklamy

Socjotechnika reklamy – Media stanowią obecnie doskonałe miejsce do stosowania wielu socjotechnik, które szczególnie objawiają się w reklamie: od telewizji zaczynając, a kończąc na treściach sponsorowanych ukazujących się na portalach społecznościowych. Praktycznie każda reklama stanowi swego rodzaju manipulację przyszłym konsumentem i zawsze ma na celu nakłonienie go do zakupu określonego produktu. Metody stosowane w reklamach mają wiele wspólnego z wykorzystywaniem automatycznych i wyuczonych reakcji oraz zachowań ludzi, przez co znaczną część socjotechnik trudno nazwać etycznymi.

 

Etyka wykorzystania socjotechnik w reklamie społecznej a reklamie komercyjnej

Socjotechnika reklamy.

Można zastanowić się nad etyką reklam społecznych, które również mają nakłaniać ludzi do określonych zachowań i postaw. Należy jednak pamiętać, że efekty takich zachowań wiążą się z dobrem społecznym, na przykład:

kampanie przeciw paleniu papierosów (zmniejszenie zachorowalności na raka płuc),

przeciwko prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu (zmniejszenie liczby wypadków wskutek mniejszej liczby pijanych kierowców na drogach)

namawiające do segregacji odpadów (dbałość o środowisko naturalne i płynące z tego długofalowe korzyści).

Różnicą między reklamą społeczną a komercyjną jest to, że ta pierwsza przedstawia jakąś ideę, postawę czy zachowanie, natomiast w drugiej cała uwaga skupia się na produkcie i jego zaletach przy użyciu szeregu socjotechnik, a więc perswazji, manipulacji czy wpływu.

 

Socjotechnika reklamy społecznej

Reklama społeczna nawiązuje nierzadko do trudnych, nieraz drastycznych i tematów, ma bardziej stonowaną kolorystykę oraz łagodny perswazyjnie przekaz. Korzyści z podjęcia się prezentowanych w niej zachowań wynikną nie tylko dla odbiorcy, lecz dla całego społeczeństwa.

 

Socjotechnika reklamy komercyjnej

W przeciwieństwie do reklamy społecznej, reklama komercyjna wyróżnia się stosowaniem agresywnych metod i narzucaniem się odbiorcy. Stosuje się w niej często krzykliwe, jaskrawe, kontrastujące kolory. Wiele reklam kreuje sztuczne potrzeby, aby skierować klientów do sklepów. Mają one wywoływać pozytywne emocje i kojarzyć się z dobrym nastrojem oraz przyjemnymi wydarzeniami, ponadto zakup reklamowanych produktów skutkować powinien natychmiastowym poczuciem nagrody. Nakłady finansowe na reklamy komercyjne niestety wielokrotnie przewyższają te na reklamy społeczne. Świadczy o tym wszechobecność reklam komercyjnych we wszystkich mediach, przed którymi ucieczka jest niemal niemożliwa.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]