Socjotechnika

Socjotechnika (ang. social engineerign – „inżynieria społeczna”) to konkretne działania mające na celu wywieranie wpływu czy nacisku oraz kształtowanie postaw i zachowań na odpowiedniej grupie docelowej. W biznesie często mylona z manipulacją, socjotechnika oznacza mniej etyczną od manipulacji metodę osiągania konkretnych rezultatów, gdzie osoba na którą wywiera się wpływ, nie zna zamiarów ani intencji wywierającego, a działania socjotechniczne oddziaływają m.in. bezpośrednio na wzorce społeczne oraz procesy myślowe. Poznaj najistotniejsze pojęcia oraz ich definicje z zakresu socjotechnik.

Socjotechnika, jako inżynieria społeczna

Najczęściej stosowana na dużą skalę w polityce, socjotechnika ma na celu działania wpływające na postawę i zachowania społeczeństwa np. w „tworzeniu porządku społecznego”, czyli wywieraniu nacisku na przyswajanie określonych wzorców kulturowych, tworzenie podstawowych wartości czy akceptowanie norm społecznych.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów