(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Socjotechnika

Socjotechnika (ang. social engineerign – „inżynieria społeczna”) to konkretne działania mające na celu wywieranie wpływu czy nacisku oraz kształtowanie postaw i zachowań na odpowiedniej grupie docelowej. W biznesie często mylona z manipulacją, socjotechnika oznacza mniej etyczną od manipulacji metodę osiągania konkretnych rezultatów, gdzie osoba na którą wywiera się wpływ, nie zna zamiarów ani intencji wywierającego, a działania socjotechniczne oddziaływają m.in. bezpośrednio na wzorce społeczne oraz procesy myślowe. Poznaj najistotniejsze pojęcia oraz ich definicje z zakresu socjotechnik.

Socjotechnika, jako inżynieria społeczna

Najczęściej stosowana na dużą skalę w polityce, socjotechnika ma na celu działania wpływające na postawę i zachowania społeczeństwa np. w „tworzeniu porządku społecznego”, czyli wywieraniu nacisku na przyswajanie określonych wzorców kulturowych, tworzenie podstawowych wartości czy akceptowanie norm społecznych.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów