(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Socjotechnika informacji

Socjotechnika informacji – Termin ,,socjotechnika’’ stosowany jest zamiennie z wyrażeniami: perswazja, manipulacja, wpływ społeczny, chociaż najczęściej utożsamia się go ze stosowaniem manipulacji. Socjotechniki opierają się więc na procesach mających skutkować zmianą postawy odbiorców komunikatu zgodnie z wolą nadawcy. To działania wykorzystujące określone mechanizmy psychologiczne oraz społeczne, związane ze sposobem myślenia, odczuwania, zapamiętywania oraz podejmowania decyzji, a także bazujące na skryptach (wzorach) zachowań przypisanych do konkretnych typów sytuacji. Stosowane są w sprzedaży, polityce, relacjach społecznych. Niestety często socjotechniki okazują się nie być etyczne – w przeciwieństwie do wspólnie opracowanych rozwiązań, gdzie każda ze stron jest świadoma wszystkich faktów, okoliczności oraz otoczenia sprawy będącej przedmiotem dyskusji, negocjacji czy procesu sprzedaży.

 

Clou socjotechnik informacji – czyli sedno działań socjotechnicznych

Socjotechnika informacji.

Socjotechniki wiążą się z ograniczeniem dostępu do informacji, podawaniem fałszywej wiedzy, odwoływaniem się do nieprawdziwych autorytetów, generalizacją społeczeństwa na podstawie jego niereprezentatywnego fragmentu, wykorzystywaniem znajomości technik manipulacyjnych działających na zysk nadawcy kosztem niekorzyści odbiorcy.

 

Na czym opierają się socjotechniki?

Wykorzystują one znajomość funkcjonowania ludzkiego umysłu w dwóch trybach:

Systemie 1 – automatycznym, szybkim i spontanicznym, który równoznaczny jest niewielkiemu wysiłkowi poznawczemu, generalizacji, pochopności w podejmowaniu decyzji

Systemie 2 – analitycznym, powolnym i refleksyjnym, który wiąże się z myśleniem wieloznacznym, szczegółowym, logicznym, wymaga wysiłku poznawczego i stanowi krytyczne podejście do problemu.

 

Socjotechniki skupiają się na oddziaływaniu na system 1, który jest ,,domyślnym’’ systemem funkcjonowania umysłu, ze względu na wykazywaną przez ludzki mózg tendencję do minimalizowania wysiłku i skracania drogi dochodzenia do wniosków. Wielu ludzi daje się wciągnąć w owe techniki, wierząc komunikatom nadawcy, którego intencje nie są do końca czyste.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]