(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Co to jest strona internetowa

Strona internetowa www (ang. World Wide Web) to pewien rodzaj serwisu informacyjnego, którego nośnikiem jest Internet. Obecnie stronę/serwis internetowy, w wielu branżach uważa się za oś komunikacji marketingowej firmy, za jej pomocą przeprowadza się wiele działań promocyjnych, kształtuje wizerunek organizacji, nawiązuję nowe kontakty.

 

Strona internetowa – jak mierzyć jej efektywność?

Co to strona internetowa.

W literaturze fachowej (Śliwińska K., Pacut M., „Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku”) możemy wyróżnić 7 czynników wpływających na efektywność stron internetowych (tzw. 7C), których pierwotnym celem jest zachęcanie do ponownych odwiedzin (co w rezultacie przekłada się często na więcej kontaktów (tzw. leadów) i transakcji e-commerse).

 

7C efektywnych stron internetowych.

  1. Context (kontekst) – oznacza układ i projekt graficzny serwisu pod kątem UX
  2. Content (zawartość) – oznacza zawartość strony i jej atrakcyjność, tekst i grafikę.
  3. Community (społeczność) – oznacza możliwość porozumiewania się z innymi użytkownikami, komentowania treści, możliwość dyskusji
  4. Customization (indywidualizacja) – dostosowanie strony do poszczególnych użytkowników, np. możliwość zmiany czcionki przez użytkownika.
  5. Communication (komunikacja) – komunikacja pomiędzy stroną a odbiorcą.
  6. Connectron (połączenia) – połączenie witryny z innymi stronami za pomocą linków i wygoda poruszania się pomiędzy zakładkami.
  7. Commerce (handel) – możliwość przeprowadzania transakcji handlowych, transakcji e-commerse bezpośrednio w serwisie.

 


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]