(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Media społecznościowe

Media społecznościowe możemy zdefiniować jako zbiór darmowych narzędzi i platform internetowych, z których można korzystać w celu publikowania i dzielenia się treściami w sieci. Pozwalają zamieszczać użytkownikom (w tym firmom i instytucjom) materiały dźwiękowe, tekst, obrazy, filmy video.

 

Czym różnią się media społecznościowe od serwisów internetowych?

Media społecznościowe.

Media społecznościowe umożliwiają zabieranie instytucjom; firmom; politykom; głosu w różnych sprawach, znacznie wspierają działania komunikacyjne. Główną różnicą między stroną internetową a mediami społecznościowymi, jest fakt że stronę internetową tworzy właściciel lub określony zespół danej organizacji/firmy, który wypełnia witrynę treścią. W przypadku serwisów społecznościowych, to użytkownik generuję treść, jednocześnie, nieustannie komunikując się z innymi użytkownikami. Marketing społecznościowy, to zatem marketing skierowany do tych społeczności.

 

Podział mediów społecznościowych

Media społecznościowe możemy podzielić na trzy główne obszary:

 

1. Społeczności i fora internetowe

Fora internetowe i społeczności mogą przybierać różne formy i rozmiary, począwszy od takich zakładanych przez samych konsumentów danej firmy, po sponsorowane przez konkretne przedsiębiorstwo. Mogą też skupiać wokół siebie osoby o wspólnych zainteresowaniach, dotyczyć jedynie poszczególnych tematów, dotyczyć np. jedynie określonego produktu. Członkowie, komunikują się między sobą za pośrednictwem wpisów, wiadomości, czatów. Kluczem do sukcesu jest kreowanie form aktywności, które mogą w łatwy sposób integrować społeczności ze sobą. Przepływ informacji jest dwu-kierunkowy i oferuję korzyści zarówno użytkownikom, jak i właścicielom serwisu.

 

2. Blogi indywidualne i sieciowe

Blogi (indywidualne i sieciowe) – inaczej mówiąc, dzienniki internetowe – mogą mieć charakter bardzo indywidualny (np. pisane tylko dla bliskich znajomych) jak i skierowane są do dużych społeczności. Blogi tworzą również firmy i korporacje, które stale aktualizują informacje o aktualnej ofercie, produktach lub tematach pokrewnych. Blogi to też często wykorzystywany element content marketingu i budowania zaufania odbiorcy po przez dostarczanie ciekawych i interesujących darmowych treści.

 

3. Portale i platformy społecznościowe

Portale społecznościowe (takie jak Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn) – są główną siłą w marketingu zorientowanym do indywidualnych odbiorców jak i do innych przedsiębiorstw. W swojej naturze, portale społecznościowe mają bardzo niekomercyjną strukturę i celem jest zawsze nawiązywanie kontaktów z innymi użytkownikami. Z tego też powodu, reklama na tego rodzaju portalach, to tylko jedna z wielu ścieżek, jakie może obrać przedsiębiorstwo. Główną korzyścią dla firm korzystających z portali, jest możliwość aktywnego uczestnictwa z innymi członkami danej społeczności i budowania własnego wizerunku opartego na wcześniej zdefiniowanych wartościach. Portale społecznościowe oferują również przedsiębiorstwom możliwość bardzo wielu form płatnej reklamy. W ramach płatnych form reklamy, istnieje możliwość szczegółowej personalizacji grup docelowych do których firma chce dotrzeć z wybranym przekazem reklamowym i marketingowym.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]