(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Marketing Internetowy

Marketing internetowy; marketing cyfrowy; marketing wirtualny; to nic innego jak ogół działań marketingowych prowadzonych za pośrednictwem globalnej sieci. Obecnie, jest to dziedzina która odgrywa olbrzymią rolę na rynku – rozwój technologii zrewolucjonizował tradycyjne instrumenty marketingowe i daje zupełnie nowe możliwości komunikacji z klientem (www, email, live chat, boty, powiadomienia push, rss, fora, blogi, reklamy banerowe etc, marketing w wyszukiwarce, seo, sem, portale społecznościowe etc.).

Poniżej prezentujemy listę najważniejszych narzędzi marketingu internetowego.

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa, w początkowym okresie stworzona wyłącznie dla środowiska naukowego i akademickiego jako rozwinięcie wcześniej funkcjonującej sieci ARPANet, a następnie rozszerzona na firmy i instytucje. Od końca lat dziewięćdziesiątych, Internet jest dostępny masowo dla obiorów indywidualnych. Najczęściej celem korzystania z połączeń sieciowych jest przeglądanie stron internetowych, przeglądanie portali społecznościowych.

Z każdą sekundą Internet staję się coraz silniejszym środkiem komunikacji i wymiany informacji. Zaletą narzędzi marketingu internetowego jest przede wszystkim brak ograniczeń geograficznych i czasowych, możliwość dotarcia do odbiorców z całego świata, bezpośredni kontakt z konsumentami oraz dostosowanie reklamy do treści stron internetowych i wyników wyszukiwania haseł.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów