(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Sprzedaż i relacje z klientami

Jak zdefiniować sprzedaż? Czym jest sprzedaż i budowanie relacji z klientami? Czy sprzedaż to wszelkie działania organizacyjne, techniczne, prawne i finansowe, które prowadzą do dostarczenia usług/towarów klientowi, czy może jednak coś więcej?

Poniżej prezentujemy najważniejsze pojęcia związane ze sprzedażą.

Sprzedaż to obszerny i złożony obszar funkcjonowania firmy, a także nas samych. W tej kategorii Słowniczka pojęć, przedstawimy najczęściej pojawiające się pojęcia związane ze sprzedażą i budowaniem relacji z klientami.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów