(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie ludźmi to wiedza w zakresie nie tylko konkretnych umiejętności związanych z prowadzeniem firmy, ale również umiejętności i kompetencje miękkie. W tej kategorii Słowniczka pojęć biznesowych, przyjrzymy się zarządzaniu zasobami ludzkimi w postaci rekrutacji; zarządzania zespołem; oceny pracowniczej; komunikacji i przywództwa.

Sprawdź wybrane pojęcia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów