(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Cele komunikacji marketingowej

CELE KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ – komunikacja marketingowa jest narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa w celu osiągania określonych celów. W jego ramach wykorzystuje się wiele mechanizmów, m.in. reklamę, sponsoring, sprzedaż osobistą czy marketing bezpośredni (komunikaty wysyłane do indywidualnego klienta, najczęściej w kontaktach bezpośrednich, nakierowane na natychmiastową sprzedaż).

 

3 ogólne cele komunikacji marketingowej

Cele komunikacji marketingowej.

1. Informowanie

2. Przypominanie

3. Przekonywanie

 

Każdy z tych celów wymaga realizacji określonych działań, mających pomóc w budowaniu relacji z odbiorcą i jego świadomości. Należy informować klienta o ofertach, sposobach zakupu i warunkach finansowych oraz przypominać mu o tym, przyciągając jego uwagę. Warto również przekonywać go do podjęcia decyzji o zakupie danego produktu/usługi poprzez zobrazowanie korzyści, jakie zyska nabywając dane dobro.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]

Inne pojęcia w podkategorii Komunikacja marketingowa