(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Marketing szeptany

MARKETING SZEPTANY (ang. „word of mouth”) – nazywany również „buzz marketing”, marketing plotki, marketing rekomendacji; rodzaj marketingu stosowanego zarówno w relacjach bezpośrednich jak i w Internecie i mediach społecznościowych.

Przekaz reklamowy ma sprawiać wrażenie spontanicznego i naturalnego, np. wynikający z kontekstu rozmowy lub treści na czacie, forach internetowych, komentarzach pod artykułami czy postami w mediach społecznościowych. Często celem jest też wywołanie niereżyserowanej dyskusji na temat danego dobra lub po prostu fali poleceń i dobrych opinii. Marketing szeptany może odbywać się w obrębie rodziny, znajomych i określonych grup społecznych.

 

Przykłady buzz marketingu:

Marketing szeptany.

1. Wywoływanie dyskusji na jakiś temat związany z danym produktem/usługą (bezpośredniej lub w Internecie) i wspominanie o produkcie w niewymuszonej rozmowie.

2. Prowadzenie reżyserowanej rozmowy na temat danego produktu, którą mogą usłyszeć potencjalni konsumenci.

3. Darmowa dystrybucja produktów do osób, które ze względu na charakter swojej działalności mogą dotrzeć do wielu odbiorców i zareklamować produkt (np. osoby prowadzące tematyczne kanały na YouTube).

4. Umieszczanie komentarzy w sieci na dany temat wraz z naturalnym nawiązaniem do produktu i poleceniem go.

5. Nieplanowane przez firmę polecenia produktu rodzinie i znajomym przez klientów którzy go nabyli.

Marketing szeptany jest jedną z efektywnych form marketingu – nie wymaga dużego nakładu pracy i inwestycji, a może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Wykorzystywany w dobry, nienachalny sposób pozytywnie wspiera promocję marki i sprzedaż jej produktów. Istotne jest, aby wysyłane przekazy były wiarygodne. Przesadzone pozytywne komentarze wzbudzą podejrzliwość i brak zaufania do marki.

 

Czynniki wpływające na skuteczność promocji marki przez marketing szeptany:

1. Społeczne – czyli ważne dla konsumentów z powodu sposobu odbierania marki w świadomości społeczeństwa. Liczy się tutaj jakość i status marki, a także jej popularność, powszechna opinia i możliwość wyrażania swojej indywidualności za pomocą jej produktów.

2. Funkcjonalne – odnoszą się do znanych informacji na temat marki; obszarów jej działalności, okresu funkcjonowania na rynku, znajomości o jej produktach, a także sposobu przekazu tych wiadomości.

3. Emocjonalne – dotyczą uczuć, jakie wzbudza marka u konsumentów i są ściśle powiązane z ich zadowoleniem z jej produktów.

Marketing szeptany może być też narzędziem służącym do wywołania efektu wirusowego, czyli sytuacji, w której konsumenci sami między sobą rozprzestrzeniają informacje na temat produktu czy marki. Może to być osiągane za pomocą zabawnych filmików (nagrywanych jako amatorskie), plotek, trendów, legend miejskich, czy zwrotów językowych, których celem jest przeniknięcie do kultury i języka. Takie działania mogą często jednak działać na niekorzyść wizerunku marki.

 


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]

Inne pojęcia w podkategorii Komunikacja marketingowa