(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Marketing masowy

MARKETING MASOWY – są to wszelkiego rodzaju działania marketingowe nastawione na dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, przy pomocy podobnych i uniwersalnych narzędzi reklamy i promocji. Działania w obszarze marketingu masowego są nastawione na cały rynek, zazwyczaj firmy które wykorzystują marketing masowy oferują dobra konsumpcyjne.

Celem marketingu masowego jest budowanie świadomości marki, promocja poszczególnych produktów i docelowo jak największy udział w rynku danej firmy. Przedsiębiorstwa stosujące marketing masowy, zwykle zajmują się produkcją, dystrybucją i promocją produktów dla dowolnego odbiorcy.

 

Czym charakteryzuje się marketing masowy i komunikacja masowa?

Marketing masowy.

1. Nastawiony jest na dowolnego odbiorcę.

2. Zainteresowany jest każdym potencjalnym klientem

3. Oferta firmy jest zwykle uniwersalna

4. Marketing i promocja realizowana jest na dużą skalę

5. Komunikacja marketingowa ma zwykle charakter jednostronny

6. Nastawienie na pozyskiwanie nowych klientów, a nie zatrzymywanie już raz pozyskanych

7. Próby indywidualizowania produktu, tak by sprawiał wrażenie „skrojonego na miarę”

 

Marketing masowy posiada wiele zalet. Umożliwia generowanie największych zysków przy jak najmniejszych kosztach i w jak najkrótszym czasie oraz kreuje potencjalny największy udział w rynku. Nie wymaga zastosowania skomplikowanych i narzędzi marketingowych, by osiągnąć cele i może być rozprzestrzeniany na dużą skalę. Jednak w dobie rozwoju świadomości klientów o swojej roli, marketing masowy traci na swej skuteczności. Konsumenci coraz częściej potrzebują produktów dopasowanych specjalnie do ich potrzeb, więc bardziej przemawia do nich marketing indywidualny i personalizacja komunikatów marketingowych. W procesie marketingu niezróżnicowanego nie uwzględnia się opinii i informacji zwrotnej od klientów, dlatego trudno jest ulepszyć i dopasować ofertę. Z kolei rozwijające się nowe technologie dystrybucji i przekazu znacząco obniżają łatwość dotarcia do masowego odbiorcy.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]

Inne pojęcia w podkategorii Komunikacja marketingowa