(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Koncepcja 4C

KONCEPCJA 4C (marketing mix 4C) – koncepcja zawiera elementy ważne z punktu widzenia klienta, a nie przedsiębiorstwa, jak ma to miejsce w przypadku marketingu 4P/5P i 7P. Formuła ta została opracowana w 1990 roku przez amerykańskiego profesora Roberta Lauterborna. Czynniki modelu 4C obejmują te same strefy, co czynniki 4P, ale ujęte są w inny sposób.

Koncepcja 4C – opis poszczególnych instrumentów.

 

Wartość dla klienta

1. Wartość dla klienta (ang. customer value) – odpowiednik 4P- produkt; zawiera się tutaj w pierwszej kolejności dokonanie szczegółowej analizy potrzeb i preferencji konsumenta, a dopiero później projektowanie produktu, na podstawie zebranych danych, tak, by był on jak najbardziej wartościowy dla klienta.

 

Koszt

2. Koszt (ang. cost) – odpowiednik 4P – cena; w tym pojęciu zawierają się koszty, jakie ponosi klient przy zakupie towaru, w tym także koszt dojazdu, aby zakupić produkt, czas oczekiwania, wysiłek, zainwestowany w nabycie danego dobra. Koszt powinien być dopasowany do możliwości finansowych klienta.

 

Wygoda

3. Wygoda (ang. convenience) – odpowiednik 4P – dystrybucja; czyli łatwy dostęp do produktu, wyszukiwania i otrzymywania informacji o nim, a także miła i profesjonalna obsługa i atmosfera sprzedaży.

 

Komunikacja

4. Komunikacja (ang. communication) – odpowiednik 4P – promocja; oprócz promowania produktu i dostarczania informacji o nim, zawiera się tutaj budowanie relacji z klientem, opartej na wzajemnej komunikacji, podczas której otrzymujemy sugestie i wiadomości bezpośrednio od konsumenta (np. przy pomocy interakcji w mediach społecznościowych).

 

 


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]

Inne pojęcia w podkategorii Marketing mix