(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zasada 4P/5P

ZASADA 4P/5P (MARKETING MIX 4P, 5P) – To instrumenty tradycyjnego marketingu mix. Pozwalają na prowadzenie działań marketingowych szczególnie korzystnych z punktu widzenia przedsiębiorcy, z uwzględnieniem głównego czynnika tworzącego firmę – ludzi (jako piątego elementu). Dzięki temu organizacja jest w stanie wytworzyć lepsze relacje zarówno z klientami, jak i ze swoimi pracownikami.

Zasada 4P/5P – opis poszczególnych instrumentów.

 

Produkt

1. Produkt (ang. product) – czyli towary, usługi, marka, jakość, opakowanie: wszystko, co oferujemy klientowi, również działania dodatkowe, takie jak serwis, gwarancja, dostawa, obsługa posprzedażowa. Wszystkie cechy produktu mają zaspokajać potrzeby klienta; do tego aspektu zalicza się także cykl życia produktu i moment rozpoczęcia jego dystrybucji, ponieważ zależy od niego po części kolejny element modelu 4P – cena.

 

Cena

2. Cena (ang. price) – może być określana na drodze wielu różnych taktyk i strategii, za pomocą polityki cenowej, rabatów, atrakcyjnych warunków realizacji płatności. Dla konsumenta jest to koszt, jaki musi ponieść, aby nabyć towar/usługę. Znane marki często operują wysokimi cenami, by podnieść swoją rangę i wytworzyć u potencjalnego nabywcy przekonanie o swojej elitarności i luksusie. Młode firmy z kolei zaniżają swoje ceny, by utrzymać się na rynku i skupić na budowaniu świadomości wśród konsumentów. W obecnej gospodarce występuje tzw. wojną cenową.

 

Dystrybucja

3. Dystrybucja (place) – skupia się na kanałach dystrybucji produktów oraz rozwiązaniach logistycznych, w tym rozmieszczeniem dóbr na rynku. W sprzedaży internetowej brane pod uwagę jest dobre zaplanowanie procesu zakupu i etapów, przez jakie musi przejść klient, by nabyć dany towar (m.in. opcje płatności, możliwość zwrotu).

 

Promocja

4. Promocja (ang. promotion) – w skład tego etapu wchodzi reklama, skierowana do ogólnego odbiorcy, public relations (propaganda marketingowa, czyli dbanie o dobre kontakty firmy z otoczeniem), sponsorowanie różnych działań w celu osiągnięcia określonych celów, sprzedaż osobista i promocja dodatkowa (np. merchandising, czyli stosowanie znaków towarowych).

 

Ludzie

5. Ludzie (ang. people) – czyli główny czynnik tworzący firmę. Aby dobrze się rozwijała, należy zadbać o wszystkich pracowników; od osób pracujących na produkcji po menedżerów. To oni odpowiadają za wyniki, mają kontakt z klientem, reprezentują firmę. Jeśli będą dobrze traktowani, przełoży się to na ich relacje z partnerami biznesowymi i klientami, co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i sprawi, że konsumenci będą wracać.

Czy wiesz że?

Popularna koncepcja 4P została rozszerzona o dodatkowe instrumenty i nosi nazwę – marketingu mix 7P. Więcej na temat koncepcji 7P przeczytasz w dedykowanym wpisie na ten temat. 

 


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne pojęcia w podkategorii Marketing mix