(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Koncepcja 7P

KONCEPCJA 7P (MARKETING-MIX 7P) – jest to rozszerzona wersja modelu 4P, uzupełniona o trzy dodatkowe czynniki. Taki model jest wynikiem rozwoju gospodarczego i bardziej odpowiada współczesnym czasom. Oprócz produktu i jego promocji, skupia się również na samym człowieku i budowaniu relacji. W modelu 7P zawierają się elementy 4P, oraz trzy dodatkowe – Ludzie, Proces, Świadectwo materialne.

Dodatkowe elementy marketing mix 7p

 

1. Ludzie (ang. people) – czyli główny czynnik tworzący firmę. Aby dobrze się rozwijała, należy zadbać o wszystkich pracowników; od osób pracujących na produkcji po menedżerów. To oni odpowiadają za wyniki, mają kontakt z klientem, reprezentują firmę. Jeśli będą dobrze traktowani, przełoży się to na ich relacje z partnerami biznesowymi i klientami, co może przyczynić się do wzrostu sprzedaży i sprawi, że konsumenci będą wracać.

2. Proces (ang. process) – czyli działania marketingowo-sprzedażowe mające na celu przeprowadzenie konsumenta przez wszystkie etapy zakupu; od uświadomienia, przez wzbudzenie zainteresowania, finalizację sprzedaży, po obsługę posprzedażową. Właściwie przeprowadzony proces buduje zaufanie do firmy i dobry wizerunek oraz daje szanse na kolejne transakcje i polecenia.

3. Świadectwo materialne (ang. physical evidence) – czyli wszystkie elementy wizerunku firmy, świadczące o jej jakości i profesjonalizmie. Bardzo ważne jest tutaj logo, ponieważ jest to pierwszy znak, który dociera do odbiorcy. Inne czynniki to spójna identyfikacja wizualna, przejrzysta i estetyczna strona internetowa, lokalizacja firmy, aranżacja wnętrz siedziby i/lub punktów handlowych, ubiór pracowników. Wszystkie elementy powinny pozytywnie wpływać na postrzeganie naszej firmy przez konsumenta.

 


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

Inne pojęcia w podkategorii Marketing mix