(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Pozytywne emocje

Pozytywne emocje – na skali emocji możemy je umieścić po jednej stronie – w opozycji do negatywnych emocji. Emocje wywoływane są przed różne wydarzenia, osoby, można je też żywić wobec danych obiektów. W swoim życiu człowiek dąży do przeżywania pozytywnych emocji i nastrojów, dzięki którym jest w stanie osiągnąć satysfakcję i spełnienie. Pozytywne emocje są czynnikiem obniżającym stres. Wpływają na układ immunologiczny, a także zwiększają zasoby psychologiczne jednostki, ułatwiając jej adaptację do otoczenia. Warto zdać sobie sprawę, że odczuwanie dobrych emocji w 50% zależy od naszej osobowości, w 40% od aktywności (czyli podejmowanych działań i prób uzyskania szczęścia oraz w 10% od warunków życia.

 

Jaki wpływ mają na nas pozytywne emocje?

Pozytywne emocje.

Odczuwanie wielu pozytywnych emocji oraz subiektywne poczucie szczęścia poprawiają funkcjonowanie człowieka w wielu dziedzinach życia (na podstawie metaanaliz z 2005 roku): relacje społeczne; zachowania prospołeczne; towarzyskość i aktywność; spostrzeganie siebie i innych; zdrowie; samopoczucie fizyczne; funkcjonowanie w pracy; twórczość i rozwiązywanie problemów.

 

Jakie czynniki potęgują występowanie pozytywnych emocji?

Ilość i jakość relacji społecznych

Jednym z silniejszych czynników związanych z występowaniem pozytywnych emocji jest ilość i jakość relacji społecznych. Samotność natomiast koreluje z depresją i spadkiem poczucia szczęścia, szczególnie w starszym wieku. Co ciekawe pozytywne emocje działają jak samonapędzający się mechanizm – im więcej takich emocji w naszym życiu, tym na więcej dziedzin życia wpływają, co z kolei wywołuje znów pozytywne emocje i szczęście, jeśli mamy satysfakcjonującą pracę, związek i spełniamy się w hobby.

 

Nasze zdrowie fizyczne

Kolejnym czynnikiem, na który wpływają dobre emocje, jest zdrowie i długowieczność. Badanie z 2001 roku przeprowadzane na zakonnicach pokazało, że te, które były bardziej zadowolone ze swojego życia żyły średnio dłużej o 10 lat od zakonnic nieusatysfakcjonowanych swoim życiem. Badania są o tyle wiarygodne, że kobiety te prowadziły identyczny tryb życia, a więc wpływ czynników zakłócających badanie był minimalny. Istnieją hipotezy co do źródeł takiego stanu rzeczy: jednym z nich może być niski poziom kortyzolu we krwi osób doświadczających w dużym stopniu pozytywnych emocji, duże znaczenie może mieć też ciśnienie krwi, które u szczęśliwszych osób jest niższe, innym ważnym powodem długowieczności i zdrowia może być rzadkie występowanie lęku, gniewu i smutku, które pogarszają funkcjonowanie organizmu.

 

Satysfakcja z życia

Trzecim ważnym czynnikiem, który koreluje z pozytywną emocjonalnością jest sukces życiowy rozumiany jako satysfakcjonująca praca, zarobki i rozwój kariery. Badania pokazały, że radośniejsi ludzie zarabiali więcej od innych osób. Może to wynikać z zadaniowego nastawienia szczęśliwych osób do problemów, które starają się rozwiązać poprzez konkretne działania oraz konfrontację w przeciwieństwie co ludzi, którzy popadają w depresję lub ucieczkę emocjonalną w obliczu kryzysu. Jak już było wspomniane, osoby doświadczające wielu dobrych emocji zazwyczaj zarabiają więcej, jednak poziom istnieje punkt, po przekroczeniu którego satysfakcja spowodowana pracą i zarobkami maleje.

 

Jak było powiedziane powyżej, dobrze jest przeżywać pozytywne emocje. Badania dotyczące perswazji świadczą jednak o większej podatności takich osób na uleganie wpływom społecznym oraz na wykorzystanie przez manipulatorów. W takich sytuacjach należy być szczególnie czujnym, aby widzenie świata przez ,,różowe okulary’’ nie powodowało koloryzowania napotkanej sytuacji.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]