(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Trenerzy i doradcy

Zespół Trenerów i Doradców odpowiada za prowadzenie szkoleń, cały obszar merytoryczny oferty Witalnych oraz realizację usług doradczych. Każdy z nas przez lata swojej kariery zgromadził wiele własnych doświadczeń, wykształcając własny styl trenerski poparty wiedzą i metodą pracy. Jako zespół mamy wspólny cel i wartość, jaką jest rozwój firm oraz osób, z którymi mamy przyjemność współpracować.

Jesteś trenerem?
Dołącz do naszego zespołu.

Nieustannie poszukujemy interesujących ludzi, którzy swoją osobowością,
doświadczeniem i profesjonalizmem mogą wnieść
nową wartość do Witalnych.