(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Trener WITALNI

ZESPÓŁ DOŚWIADCZONYCH TRENERÓW, DORADCÓW, PRAKTYKÓW

"Trener jest kimś, kto mówi ci, czego nie chcesz słyszeć, który widzi to, czego nie chcesz widzieć — po to, żebyś był kimś, kim zawsze chciałeś być."

Motto

O TRENERACH FIRMY WITALNI:

Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów, specjalistów dziedziny której szkolenie dotyczy. Przykładamy szczególną uwagę do praktycznego charakteru wiedzy, jaką przekazujemy na szkoleniach, dlatego współpracujemy z trenerami, którzy mają za sobą duże doświadczenie w pracy zawodowej i są czynnymi praktykami w swojej specjalizacji, co pozwala podzielić się z Uczestnikami aktualną wiedzą i cennymi radami.

Każdorazowo Trener przypisany i prowadzący konkretne szkolenie jest certyfikowanym ekspertem w zakresie tematu szkolenia. Spełnia wysokie standardy jakości w zakresie merytoryki, formy prowadzenia szkolenia oraz postawy wynikającej z wykonywanego zawodu. Jakość ta została zweryfikowana przez kadrę zarządzającą firmy WITALNI oraz monitorowana jest wewnętrznym systemem badania jakości świadczonych usług przez firmę WITALNI.

Firma WITALNI odpowiada za jakość całości szkolenia od kwestii organizacyjnych poprzez jego przebieg po realizację deklaracji składanych Uczestnikom dotyczących działań osoby prowadzącej po szkoleniu, m.in. przekazanie materiałów dodatkowych, udzielanie dodatkowych pytań.

Jak trenerzy WITALNI prowadzą szkolenia?

Partnerstwo i inspirowanie do zmiany to kluczowe postawy, którymi kierujemy się na szkoleniu. Celem dla nas jest oczywiście przekazanie wiedzy, ale co ważniejsze – osiągnięcie realnych efektów z każdym z uczestników osobno. W trakcie warsztatów dbamy o komfortową atmosferę oraz odpowiednio dobraną grupę uczestników, co pozawala diagnozować indywidualne potrzeby słuchaczy i realizować program w najlepszym wariancie.


Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone z pełnym uwzględnieniem potrzeb oraz specyfiki naszej firmy. (…) Co bardzo ważne osoby szkolone otrzymały nie tylko ładunek wiedzy ale też pokazano im konieczność  zmian, oraz korzyści wynikające z pracy jaką należy włożyć w praktyczne zastosowanie otrzymanych umiejętności. (…) Z pełną odpowiedzialnością polecamy trenerów firmy Witalni (…)”.

Marek Wnukowicz, Kierownik Sprzedaży Biznesowej | Bania Hotel Thermal & Ski

  • Akredytowany i Certyfikowany trener

    Każdy trener WITALNI musi przejść szczegółową akredytację.

  • Trener z potwierdzonymi kompetencjami

    Zwracamy szczególną uwagę na potwierdzone kompetencje trenera.

  • Profesjonalista i praktyk swojej specjalizacji

    Przed przystapieniem do współpracy, weryfikujemy praktyczne umiejętności trenera i wartości merytoryczne jego szkoleń.

Oświadczenie o weryfikacji Trenera

Oświadczenie o weryfikacji trenera - firma WITALNI

Poznaj innych członków zespołu Trenerów i Doradców Witalnych!