(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Relacje z klientami

Partnerskie relacje z klientami są podstawą dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. W sytuacji, w której zdobędziemy zaufanie klienta, należy zadbać o dobrą atmosferę kontaktów, ponieważ obecnie często zdarza się, że pozyskany klient zostaje z nami na dłużej, a nie jest tylko jednorazowym nabywcą. Zawsze jednak istnieje ryzyko, że po pewnym czasie kontakt ten się urwie. Dlatego o relacje biznesowe, tak jak o te w prywatnym życiu, należy troszczyć się z należytą dbałością. W niniejszej podkategorii słowniczka Witalnych prezentujemy najważniejsze pojęcia w temacie – relacje z klientami.

Klient oczekuje od sprzedawcy indywidualnego podejścia i oferty szytej na miarę specjalnie dla niego. W obecnej dobie konkurencyjności na rynku, nie możemy potraktować go bezosobowo. Trzeba dobrze poznać klienta, zrozumieć jego potrzeby, „dostroić się” do niego. Powinien mieć on poczucie komfortu i ważności, wynikające z profesjonalizmu sprzedawcy. Utrzymanie relacji wymaga informowania klienta o różnych promocjach i nowościach w ofercie, przedstawiania nowych, atrakcyjnych korzyści, natychmiastowej reakcji na jego zastrzeżenia i wahania oraz informowania o różnych wydarzeniach związanych z firmą, które mogą go zainteresować oraz które ocieplą wizerunek marki w jego oczach. Tutaj wpływ ma też proces obsługi klienta, który może w dużej mierze determinować jego zadowolenie i chęć dalszej współpracy. Umiejętnie stworzona relacja pozwoli na czerpanie korzyści obu stronom.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów