(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Delegowanie uprawnień

Delegowanie uprawnień – delegowanie uprawnień i zadań ma ze sobą wiele wspólnego, gdzie jedno stanowi część drugiego. Aby wyjaśnić, czym jest delegowanie uprawnień należy najpierw dowiedzieć się, czym jest delegowanie zadań. Jest to powierzanie części spoczywających na liderze obowiązków jego podwładnym. Liderowi wraz z awansem na wyższe stanowiska rośnie też liczba oczekiwanych od niego zadań do realizacji. Zrealizowanie ich wszystkich samemu jest niemożliwe, dlatego też zespół wspiera przełożonego w wykonywaniu zobowiązań. Większość takich zadań jest prosta i należy do codziennych obowiązków w pracy – czy będzie to odpisywanie na maile, czy opieka nad dokumentami. W momencie, gdy zadania zaczynają się wiązać z większą odpowiedzialnością, pojawia się delegowanie uprawnień. Będzie to nadanie pewnych praw i przywilejów pracownikowi, który na czas wykonywania zadania otrzymuje też większą siłę sprawczą, a więc większą władzę.

 

Delegowanie uprawnień.

 

5 poziomów delegowania uprawnień.

Istnieje kilka poziomów delegowania uprawnień. Pierwszy z nich obejmuje brak delegowania, co oznacza, że kierownik wykonuje wszystko sam. Drugi poziom to delegowanie zadań, które w dużej mierze wykona zespół, który nie będzie brał odpowiedzialności za efekty. Poziom trzeci to realizacja zadań bez pomocy lidera. Następny (czwarty) poziom to wspólna realizacja obowiązków, gdzie pracownicy ponoszą częściową odpowiedzialność, ale jednocześnie mają szansę zdobycia wiedzy i doświadczenia. Poziom piąty, ostatni to samodzielna realizacja obowiązków oraz pełna zgoda na poniesienie konsekwencji – czy będą dobre, czy złe.

 

Rosnący wraz z poziomem uprawnień, stopień odpowiedzialności.

W procesie delegowania uprawnień bardzo ważne jest określenie stopnia odpowiedzialności. Wraz z delegowaniem uprawnień, delegujemy odpowiedzialność. Musimy także ustalić sposób kontroli, przykładowo poprzez raporty, kontakt telefoniczny i mailowy, regularne spotkania, gdzie przedstawione zostaną postępy itp. Władza i odpowiedzialność wskutek delegacji uprawnień mogą niektórym pracownikom nadać status równy kierownikowi. W takim przypadku ważna jest znajomość wagi zobowiązania oraz pełna zgoda pracownika na pozostanie w takim położeniu.

 

Zagrożenia mogące pojawić się podczas delegowania uprawnień.

Przeszkody, jakie mogą się pojawić przy delegowaniu uprawnień, to na przykład poczucie niesprawiedliwości wśród pracowników, którzy nie zostali wyróżnieni. Wiąże się to z brakiem możliwości wykazywania pełnego zaangażowania w kolejnych etapach zadania. Kolejnym zagrożeniem może być projekt wykonany przed kogoś innego może nie pokrywać się z wizją lidera. Jeżeli odstępstwo jest bardzo duże, warto zastanowić się, czy poszczególne kroki zostały dostateczni dobrze wyjaśnione. Kolejną trudnością może być to, że zespół nie będzie chciał tymczasowo podlegać pod jednego z kolegów, co może trwale wpłynąć na relacje w grupie pracowników.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]