(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Delegowanie zadań

Delegowanie zadań to przekazanie zadania i uprawnień do jego wykonania osobie kompetentnej, która wykazuje się niezbędną wiedzą i umiejętnościami zapewniającymi skuteczną realizację. Aby delegowanie było efektywne, delegujący powinien delegować konkretne zadanie osobie, która wykorzystując swoje kompetencje wykona je najszybciej i najskuteczniej. Poniżej prezentujemy pojęcia, które pomogą zrozumieć istotę delegowania zadań.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów