(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Konfliktowy pracownik

Konfliktowy pracownik – Pracownika takiego można definiować na wiele sposobów. Być może chodzi o agresywnego pracownika; o pracownika, który jest uparty i nie chce zamienić swojego postępowania; pracownika, który notorycznie popada w konflikt z kolegami w pracy lub z kierownikiem; pracownika, który ma trudną osobowość. Chyba każdy spotkał się kiedyś z taką osobą i ma świadomość, jak skomplikowane są relacje w pracy, gdy atmosfera jest napięta lub gdy w powietrzu wisi kłótnia.

 

Konfliktowy pracownik – przykłady konfliktotwórczych zachowań.

Pracownik konfliktowy.

Konfliktowymi zachowaniami może być wprowadzanie napięcia między pracownikami czy nastawiane zespołu przeciwko szefowi, niestosowanie się do poleceń przełożonego. Takimi zachowaniami będzie także plotkowanie w pracy i rozsiewanie nieprawdziwych informacji. Oczywiście mówimy tutaj o „czystych” sytuacjach. Przykładowo, nastawiane zespołu przeciwko szefowi jest nieetyczne. Jednak gdy szef postępuje niesprawiedliwie wobec pracowników, to mobilizacja sił podwładnych oraz zwrócenie się do innych kierowników w celu korzystnego rozwiązania nierówności są jak najbardziej wskazane. Choć część z powyższych zachowań wydaje się niewinna, może powodować szereg problemów. Zwłaszcza, kiedy będą one trwały dłuższy czas. Każdy bowiem ma swoją cierpliwość oraz granicę tolerancji czynów, które nie są do końca fair.

 

Mobbing w środowisku pracy.

Jednym ze skrajnych zachowań jest stosowanie mobbingu. Działanie takie powinno być zawsze potępiane, ponieważ narusza granice innych osób i może wywoływać poważne konsekwencje. Dlatego też mobbing nierzadko jest przyczyną zwolnień dyscyplinarnych, a dochodzenie sprawiedliwości dla ofiar kontynuuje się drogą sądową.

 

Postawa i postępowanie menedżera wobec konfliktowego pracownika.

Jak postępować wobec konfliktowego pracownika? Należy zacząć od spokojnej rozmowy, w której menadżer opisze konfliktowe zachowania bez stosowania osobistych ataków. Ważne jest obiektywne przedstawienie zdarzeń, ponieważ ofensywa na pracownika spowoduje jego chęć obrony, co poskutkuje zamknięciem się osoby na jakąkolwiek krytykę oraz utwierdzenie się w swoich racjach. Lider powinien spróbować zrozumieć takiego podwładnego. Być może jego postępowanie jest czymś uzasadnione, czy to problemami osobistymi, problemami w życiu rodzinnym, poczuciem niesprawiedliwości w pracy itd. Czasami okazuje się, że w wyniku fałszywych informacji krążących po firmie to niewłaściwa osoba trafia do kierownika „na stołek” i sytuacja taka wymaga małego śledztwa oraz dowiedzenia się, kto inny stoi za takim obrotem sprawy. Niekiedy złość lub upór pracownika jest próbą przedstawienia zespołowi lub menadżerowi alternatywnego sposobu działania i realizacji zadań, jednak są w niewłaściwy sposób podane – zbyt ofensywnie, nachalnie itp. Warto czasem zatrzymać się, wysłuchać takiej osoby i przemyśleć jej słowa. Może okazać się, że faktycznie jej pomysły są warte uwagi, jednak dotychczas były pomijane ze względu na niewłaściwą ich komunikację.

[kkstarratings]