(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Zarządzanie konfliktem

Konflikt definiować można jako rywalizację między ludźmi o odmiennych przekonaniach, wartościach, celach czy potrzebach. Wystąpienie konfliktu w zespole jest nieuniknione, a jego przebieg i skutki są często nieprzewidywalne. Dlatego tak istotne jest uczenie się o konflikcie i zdobywanie umiejętności zarządzania nim, by móc skutecznie rozpoznawać, zapobiegać oraz rozwiązywać sytuacje konfliktowe, które odpowiednio kierowane nierzadko przynoszą pozytywne efekty. W tej kategorii zdobędziesz wiedzę jak zarządzanie konfliktem wygląda w praktyce.

Szukasz inspiracji? Skorzystaj z naszych artykułów!

kilkadziesiąt artykulów, dzięki którym dowiesz się nowych rzeczy, uzupełnisz wiedzę i poznasz naszych specjalistów