var dataLayer_content = {"siteID":0,"siteName":"","pagePostType":"slowniczekitem","pagePostType2":"single-slowniczekitem","pageAttributes":["konflikt","konflikt-w-pracy","konflikt-w-zespole","konflikty-w-pracy","sytuacje-konfliktowe-w-pracy","sytuacje-konflitkowe"],"pagePostAuthor":"Michał","ecomm_pagetype":"other"}; dataLayer.push( dataLayer_content );

Konflikt w pracy

Konflikt w pracy – jest to rzecz właściwie nieuchronna, nie ma miejsca pracy bez konfliktów. Nie zawsze musi to być jednak powód do niepokoju, ponieważ konflikt jest szansą na zmianę. Może pokazać jakie elementy w miejscu pracy nie są wydajne, właściwie zoptymalizowane lub sporne. Należy pamiętać, że konflikt w pracy dotyczy zarówno relacji poziomych (między kolegami z pracy), jak i pionowych (między szefostwem a podwładnymi). Napięcia mogą objawiać się w różnych kategoriach: od relacji pracowniczych, przez nieodpowiedni podział obowiązków po nierówności płacowe. Zauważenie w porę rodzącego się problemu pomaga zapobiegać jego rozwojowi, nie doprowadzając do eskalacji i pogłębiania się rozgoryczenia lub poczucia niesprawiedliwości, które pojawiają się u pracowników wskutek niekomfortowych sytuacji. Zbyt późna interwencja, ignorowanie problemu lub zostawianie pracowników samym sobie może prowadzić do znacznego spadku ich motywacji oraz satysfakcji z pracy, co może pociągać za sobą dalekosiężne konsekwencje, kończące się nawet odejściem z firmy.

 

Przykłady czynników wywołujących konflikt w pracy.

Konflikt w pracy.

Jednymi z najczęstszych przyczyn konfliktów są:

  • faworyzowanie niektórych pracowników przez szefa;
  • nawiązywanie prywatnych relacji między liderem a podwładnymi lub między pracownikami nawzajem;
  • różnice w wynagrodzeniach;
  • awansowanie jednego z podwładnych, podczas gdy inni czują, że nie był to sprawiedliwy wybór;
  • nie do końca poważne traktowanie obowiązków przez część pracowników czego przykładem mogą być zbyt częste przerwy „na papierosa”;
  • notoryczne spóźnianie się;
  • nieusprawiedliwione nieobecności w pracy;
  • nieprzemyślane planowanie grafików, gdy jedne osoby czują się pokrzywdzone, ze względu na przydzielone im „gorsze” zmiany, np. wiele zmian nocnych, mało dni wolnych od pracy;
  • niespójność wizji kierownika z postępowaniem pracownika/ów, kiedy wykonują oni zadania w inny sposób, niż życzył sobie tego lider;
  • inne.

 

Konflikt w pracy – podsumowanie.

Tak naprawdę wielu konfliktów dałoby się uniknąć, gdyby były zauważone odpowiednio wcześnie. Jedną z najczęstszych przyczyn eskalacji problemów są po prostu ludzkie emocje, w tym poczucie niesprawiedliwości, żal, gniew czy strach. Przysłaniają one nieraz racjonalne myślenie, które mogłoby uratować wiele sytuacji. W rozwiązywaniu konfliktów powinien brać udział przełożony – nieraz potrzebna jest rola doświadczonego mediatora, aby uspokoić obie strony sporu. Ważne, aby pamiętać, że każdy ma prawo do błędu oraz naprawienia go.

[kkstarratings]