(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Konflikty i negocjacje

Konflikty i negocjacje – pojęcia te są ze sobą silnie związane, ponieważ podczas rozwiązywania konfliktów często wykorzystuje się właśnie negocjacje, aby ustalić wspólne stanowisko oraz aby żadna ze stron nie wyszła z takiego procesu pokrzywdzona. Jak rozumieć pojęcie negocjacji w kontekście konfliktu? Są to rozmowy mające prowadzić do znalezienia rozwiązania satysfakcjonującego uczestników negocjacji, wśród których występuje zazwyczaj konflikt interesów.

Często negocjacje kojarzy się z biznesem oraz negocjowaniem umów handlowych. Tymczasem towarzyszą nam także podczas codziennych zmagań, czy to w sklepie z reklamodawcą, czy podczas rozmowy o podwyżkę w pracy. Negocjacje prowadzi się, kiedy występują co najmniej dwaj zainteresowani, którzy chcą dojść do konsensusu. W przypadku rozwiniętego konfliktu, gdzie strony są wobec siebie agresywnie nastawione, prowadzenie negocjacji wydaje się mieć niewiele sensu. Jak zatem rozumieć konflikt? Najczęściej poprzedza on proces negocjacji, uczestniczą w nim co najmniej dwie osoby, których dążenia są całkowicie lub częściowo sprzeczne. Konfliktowi towarzyszą w większości emocje, które mogą utrudniać porozumienie się. Dlatego też przejście do negocjacji powinno nastąpić w momencie ich opadnięcia.

 

Istnieje wiele metod negocjacji w konflikcie, jedna z nich – negocjacje miękkie.

Konflikty i negocjacje.

Negocjacje mają wiele twarzy. Istnieje szereg technik ich prowadzenia, a bycie wprawnym negocjatorem wiąże się z latami zdobytych doświadczeń. Jedną z metod są negocjacje miękkie. Skąd taka nazwa? Negocjacje takie bazują na dużych ustępstwach jednej lub obu stron. Opierają się na zaufaniu wobec partnera rozmów oraz założeniu, że gra on czysto i fair. W innym przypadku miękki negocjator oraz jego dobra wola mogłyby zostać wykorzystane. Szczególnie przydatne będą one w rozmowach, które dotyczą wspólnego celu. Ta technika stawia na poprawność relacji między ludźmi. Dlatego warto uważać, aby nie wpaść w pułapkę bycia miłym, kosztem strat poniesionych przez ustępstwa. Miękki negocjator na ogół chce jak najszybciej zażegnać konflikt.

 

Negocjacje twarde w konflikcie.

Drugą stronę medalu stanowią twarde negocjacje. Jest to przechodzenie przez proces w zdecydowany sposób. Utrzymywanie pewności siebie, która pomaga w osiągnięciu założonych celów. Twardy negocjator nie ustępuje, dopóki nie osiągnie tego, co chce. W duecie z miękkim negocjatorem będzie stanowił górę i nadawał tempa rozmowom. Jeżeli ktoś kogoś wykorzysta, zrobi to negocjator postępujący w twardy sposób.

 

Metoda pozycyjna w negocjacjach.

Kolejną metodą, chyba najbardziej kojarzącą się ze słowem ,,negocjacje”, jest metoda pozycyjna. To nic innego, jak przedstawianie zazwyczaj zawyżonej oferty, która jest analizowana przez drugą stronę, która z kolei przedstawia zaniżoną propozycję. Drogą ,,targu” po kilku takich wymianach dochodzi wreszcie do ustalenia wspólnego stanowiska.

[kkstarratings]