Demotywacja, czyli wróg systemów motywacji i zarządzania

Motywowanie, czyli świadome oddziaływanie

Motywowanie to szczególna forma wywierania wpływu na podwładnego. Podobnie jak wywieranie wpływu, tak motywowanie to mniej lub bardziej świadome oddziaływanie na sferę racjonalną, emocjonalną i duchową drugiego człowieka. Jakby nie było, głównym celem motywowania jest spowodowanie określonego pożądanego zachowania całych grup ludzi. Systemy motywacji, zwłaszcza w ich finansowej części to nie tylko „sposób” wyliczenia wynagrodzenia. Takie podejście może spowodować niską skuteczność najbardziej zaawansowanego systemu. W praktyce, określając wysokość i sposób wyliczania poszczególnego składnika uzależnia się od oczekiwanych zachowań i tak np. w sytuacji problemów z frekwencją nagradza się obecność w pracy.

Jednak nawet najbardziej profesjonalnie przygotowany system motywacji z idealnie dopasowanymi składowymi ukierunkowanymi na wzmocnienie pożądanych i niwelację niepożądanych zachowań, może okazać się nieskuteczny, jeżeli pominie się w roli szefa pracę nad neutralizacją czynników demotywujących. Ilość „demotywatorów”, podobnie jak ilość „motywatorów” może być równa ilość ludzi, bo oczywistym jest, że najskuteczniejsza motywacja, to motywacja dopasowana do indywidualnych sytuacji danego człowieka.

Czynniki demotywacji

Lista demotywatorów to coś innego niż „odwrócona” lista motywatorów. Demotywacja nie następuje wskutek jedynie niedostatecznych czynników motywujących, to często wynik oddziaływania na pracownika sytuacji, na które ani szef ani firma nie mają wpływu. To również oddziaływanie czynników, które w żaden sposób nie można ująć lub przewidzieć w systemie motywacji. W bardzo ogólnej kategoryzacji, czynniki demotywujące można podzielić na te związane z firmą i tzw. osobiste.

Niechlubną listę czynników demotywujących związanych z firmą otwiera m.in. zła jej organizacja, nakładanie się obowiązków, „rozwodniona” odpowiedzialność, etc. Warto zadbać o porządek organizacyjny choćby tylko po to, aby dostrzegać faktyczny wkład pracy podwładnego i markownie zajęć niektórych pracowników. Koledzy z zespołu na ogół doskonale wiedzę, kto i jak pracuje, kto i jaki faktyczny wysiłek wkłada w pracę. Jeżeli nie ma porządku organizacyjnego, nie ma możliwości, aby szef miał szanse na adekwatną ocenę pracownika i indywidualne motywowanie. Naturalnym następstwem będzie również demotywacja rzetelnych członów zespołu.