(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

Jak zostać przedstawicielem handlowym?

Przedstawiciel handlowy to niezwykle interesująca profesja, która może dać wiele satysfakcji, zarówno jeśli chodzi o rozwój osobisty, jak i kwestię materialną. Można powiedzieć, że ma charakter holistyczny, gdyż obejmuje wiele niezwiązanych ze sobą branż. Jak więc zostać przedstawicielem handlowym?

Jakie wykształcenie powinien mieć przedstawiciel handlowy?

Edukacja przedstawiciel

Pod względem prawnym nie ma wymogów dotyczących podjęcia pracy na stanowisku przedstawiciela handlowego. Prawo nie reguluje poziomu ukończonych szkół, czy też kierunku. Wszystko zależy od branży, w której dany przedstawiciel ma być zatrudniony. Na ogół pracodawcy szukają osób z wykształceniem wyższym na kierunkach marketing czy zarządzanie.

Bardzo przydatna jest również wiedza specjalistyczna z danej branży, np. budowlanej. W związku z tym preferowane mogą być dodatkowo osoby, które ukończyły kierunki pokrewne związane ze sprzedażą określonych towarów. Najprostszym przykładem może być tutaj zatrudnienie na stanowisku przedstawiciela handlowego firmy farmaceutycznej po studiach na kierunku farmacja.

Zatem bardzo ważny jest wysoki poziom wiedzy z danej dziedziny, co gwarantuje rzetelną obsługę klienta indywidualnego i biznesowego.

Jakie wymagania stoją przed pracą jako przedstawiciel handlowy?

Praca przedstawiciela handlowego wiąże się z mobilnością, dlatego wymagane jest tutaj prawo jazdy kat. B. Zdecydowanie powinniśmy lubić jazdę samochodem, bo zdarza się że przedstawiciel handlowy potrafi robić nawet do 100 000 km rocznie. Ponadto w przypadku przedstawicieli handlowych firm międzynarodowych niezbędna jest znajomość języka obcego, najczęściej angielskiego lub niemieckiego.

Czym charakteryzuje się zawód przedstawiciela handlowego i jak wygląda jego praca?

Prowadzenie samochodu

Zadania przedstawiciela handlowego

Praca przedstawiciela handlowego opiera się zarówno na zdobywaniu nowych klientów, jak i spotkaniach biznesowych. Nawiązywanie relacji handlowych odbywa się w siedzibach firm, które zatrudniają przedstawicieli handlowych. Zdobycie klienta wiąże się jednak z koniecznością dojazdu na spotkania służbowe, gdyż tutaj kluczowy jest komfort klienta, który nie musi stawiać się w siedzibie firmy. Ponadto przedstawiciel handlowy ma za zadanie bycie na bieżąco z wszelkimi nowinkami dotyczącymi oferty danej branży. Przechodzi również regularne szkolenia produktowe w tym zakresie, gdyż musi pełnić rolę eksperta w kontaktach z klientem i umieć odpowiedzieć na każde pytanie.

Obowiązki przedstawiciela handlowego

Do zadań przedstawiciela handlowego należy również przygotowywanie i podpisywanie umów dotyczących współpracy krótko i długoterminowej, a także budowanie wizerunku firmy.
Istotną częścią pracy przedstawiciela handlowego i jego obowiązkiem, jest również raportowanie pracy. Raportowanie odbywa się w dedykowanych do tego, tzw. systemach CRM. (customer relationship management tj. zarządzanie relacjami z klientami).

Jak być dobrym przedstawicielem handlowym? – przydatne cechy handlowca.

Handlowiec

Osoba, która chce podjąć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego powinna być dyspozycyjna, gdyż niejednokrotnie praca odbywa się w nienormowanym trybie. Istotne znaczenie ma odporność na stres i umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji. Dobry przedstawiciel handlowy nie może bać się nowych wyzwań. Nie może również zniechęcać się pierwszymi niepowodzeniami. Musi oczywiście także wyciągać z nich wnioski na przyszłość.

Bardzo ważna jest również samodzielność i umiejętność organizowania sobie pracy. Trzeba posiadać również wysoką motywację, być wytrwałym, a także szybko podejmować decyzje. Aby osiągnąć sukces w sprzedaży należy mieć zdolności negocjacyjne, argumentowania swoich racji i przekonywania.

Jak zostać przedstawicielem handlowym? Od czego zacząć?

Praca przeglądanie telefonu

Wiele osób zastanawia się w jaki sposób może podjąć pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego. Pracodawcy najczęściej wymagają doświadczenia. Trzeba mieć także silną motywację, by np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej przekonać rekrutera. Tutaj rekrutacje są często wieloetapowe i wiele firm kładzie nacisk na sprawdzenie umiejętności praktycznych. Często na samym początku zatrudnia się wybranych pracowników na okres próbny. Tym, którzy osiągają najlepsze wyniki proponowany jest etat. Dla nowo przyjętych pracowników obowiązkowe jest przejście szkoleń, które mają wdrożyć w obowiązki na stanowisku pracy.

Spróbuj znaleźć pracę jako przedstawiciel handlowy z Jooble.

Zanim pójdziemy na pierwszą rozmowę o pracę na to stanowisko, warto również skorzystać z organizowanych w formie otwartej, kursów dla przedstawicieli handlowych. Na takim szkoleniu, niezależnie od zyskanej wartości merytorycznej, będziemy mieli okazję poznać i porozmawiać z innymi handlowcami. To świetna okazja, żeby uświadomić sobie na czym polega praca przedstawiciela handlowego. Dodatkową korzyścią, będzie również wpisanie zrealizowanego szkolenia w CV, które z pewnością pomoże w zdobyciu nowej pracy.


Szkolenia sprzedażowe

Jakie mogą być ścieżki kariery przedstawiciela handlowego?

Kariera handlowca

Przedstawiciel handlowy może podjąć pracę w wielu branżach. Na samym początku może pracować na szczeblu lokalnym. Kiedy sprawdzi się w pozyskiwaniu klientów w swoim rejonie, w przypadku większych firm może awansować na stanowisko przedstawiciela wojewódzkiego lub regionalnego, jako Regionalny Kierownik Sprzedaży. Kolejnym etapem jest praca na stanowisku przedstawiciela ogólnopolskiego. W przypadku firm międzynarodowych najwyższym szczeblem jest stanowisko przedstawiciela handlowego międzynarodowego na określonym rynku zagranicznym. Wiąże się to z oddelegowaniem do placówki zagranicznej bądź też częstymi delegacjami.

Tutaj niezbędna jest znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym. Karierę w ten sposób można budować w każdej firmie o zasięgu międzynarodowym, która poszukuje nowych rynków zbytu. Zatem, aby awansować należy osiągać bardzo dobre wyniki sprzedażowe, a także posiadać indywidualne predyspozycje pracownicze. Na wyższym szczeblu konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego i przejście specjalistycznych kursów.

Ile zarabia przedstawiciel handlowy?

Zarobki handlowca

Na pensję przedstawiciela handlowego składa się stała pensja plus dodatki w formie prowizji lub premii za efekty sprzedażowe. Praca jako handlowiec umożliwia średnie zarobki w wysokości ok. 2 500 – 4 500 zł netto. Jednak tak naprawdę zarobki zależą od branży.

W branży farmaceutycznej, jako przedstawiciel medyczny zarobimy kwotę nawet rzędu 4000 – 7500 zł. Na stanowiskach kierowniczych można zarobić ponad 10 tys. zł netto. Trzeba również wziąć pod uwagę region, w którym podejmuje się pracę. W województwach, gdzie występuje mniejsze bezrobocie zarobki są wyższe, np. w województwie śląskim czy mazowieckim. Wyższe zarobki, zwykle będą również w większych miastach (500 tyś+ mieszkańców).

Dodatkowe materiały

Jeśli artykuł Cię zainteresował, sprawdź powiązane materiały:


Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.