(function() { var ams = document.createElement('script'); ams.type = 'text/javascript'; ams.async = true; ams.src = '//analytics.greensender.pl/scripts/js/am.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ams, s); var r = false; ams.onload = ams.onreadystatechange = function() { if (!r && (!this.readyState || this.readyState == 'complete')) { r = true; am.create("DMS6523BA53CAB84"); am.send('pageview'); } }; })();

6 kapeluszy myślowych – kapelusze de bono

6 myślowych kapeluszy (kapelusze de bono) – technika rozwiązywania problemów opracowana przez Edwarda de Bono. Polega na wcielaniu się osób z niej korzystających w 6 różnych ról, co pozwala na analizę danego zagadnienia z 6 różnych punktów widzenia, odkrywając nowe, pozytywne i negatywne fakty.

Metoda ta pozwala na uporządkowanie procesu rozwiązywania problemów oraz podniesienie wydajności podejmowania określonych akcji. Każdy z kapeluszy ma swój kolor, który definiuje, jakie stanowisko wobec problemu należy przyjąć. Ważne jest, by trzymać się otrzymanego „kapelusza” i nie wychodzić z roli.

 

Jak korzystać z 6 myślowych kapeluszy?

1. Kapelusz biały

Kapelusz biały – osoba odgrywająca tę rolę gromadzi i przedstawia tylko suche fakty, nie opinie. Jest obiektywna i bezstronna, przytacza informacje i liczby.

2. Kapelusz żółty

Kapelusz żółty – osoba mająca żółty kapelusz jest optymistą. Dostrzega same zalety i korzyści omawianych zagadnień.

3. Kapelusz czerwony

Kapelusz czerwony – osoba przyjmująca ten kolor wyraża swoje odczucia i opinie związane z danym zagadnieniem, a także jakie emocje w niej budzi.

4. Kapelusz zielony

Kapelusz zielony – osoba wcielająca się w tę postać wyszukuje nowe rozwiązania i możliwości, generuje pomysły i nie ustaje w swoich działaniach.

5. Kapelusz niebieski

Kapelusz niebieski – osoba mająca te rolę jest przewodniczącym, przygląda się z boku, zbiera wnioski i tworzy pełen pogląd otrzymywanych wyników w dyskusji.

6. Kapelusz czarny

Kapelusz czarny – osoba mająca czarny kapelusz to pesymista. Wyszukuje słabe punkty i wady omawianego tematu i krytykuje.


Słowniczek Witalni.pl – artykuł chroniony prawem autorskim © wszelkie prawa zastrzeżone.

[kkstarratings]